Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Więcej pomysłów na przestrzenne nawiązania do dziedzictwa

Poniższe rozwiązania przestrzenne mają na celu szeroko pojęte upamiętnienie różnych zdarzeń z historii. Jak mogłoby wyglądać Podzamcze, gdyby zastosować rozwiązania na poziomie, który obowiązuje w krajach o wyższej kulturze przestrzeni?

Zobacz także >>> Podzamcze nie jest działką budowlaną

Pod względem tego typu pomysłów jesteśmy zaściankiem i prowincją (nawet jeżeli mamy tu jakieś osiągnięcia, to ich nie zauważamy), więc istnieje ogromna potrzeba „opatrzenia się” z pomysłami innych.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Ostatnia lampa miasta żydowskiegoBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Oryginalna (w części) przedwojenna latarnia świecąca nieprzerwanie na pamiątkę dzielnicy żydowskiej, na ul. Podwale, między Bramą Grodzką a Domem Rekolekcyjnym i kościołem św. Wojciecha.

Otwarcie tej instalacji-pomnika, powstałej z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, odbyło się w ramach Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w 2004 roku.
 

 


Czytaj więcej >>> o Latarni Pamięci

Brama do dawnej dzielnicy włoskiej w Kurytybie (Brazylia)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jeden z pomysłów, jak kodować w przestrzeni odniesienia do dziedzictwa:
„Historyczne centrum Kurytyby otoczono specjalną ochroną planistyczną. Wiele ulic w tej dzielnicy oddano do użytku pieszym, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i wzmacniając więzi sąsiedzkie. Reprezentacyjne bramy wyznaczają części centrum miasta niegdyś zamieszkane przez emigrantów z poszczególnych grup narodowościowych”.

 

Fot. J. Rabinovitch

Cytat i zdjęcie pochodzą z artykułu Planowanie przestrzenne miasta J. Rabinovitcha i J. Leitmana, [w:] „Świat Nauki”, nr 57, maj 1996. Ten artykuł powinien być lekturą obowiązkową naszych radnych, prezydentów i urzędników Urzędu Miasta.


Miastem partnerskim Kurytyby jest Kraków.

Wspomnienie po teatrzeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Aranżacja upamiętniająca dawny budynek Teatru Narodowego w Budapeszcie zburzony w 1956 roku (nowy gmach ma postać okrętu dryfującego po prawdziwej wodzie).


Źródło: Przestrzenie sceny, [w:] „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 2007, nr 19.
www.autoportret.pl

 

 

 

 

Kuczka przy Muzeum Żydowskim w BerlinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jedno z rozwiązań znanego problemu nowej dobudówki do starego budynku. Przeszklona hala stwarzająca zamknięty dziedziniec nawiązuje do kuczki, czyli szałasu budowanego przez żydów na Święto Namiotów. Z braku miejsca przybierały one czasem formę balkoników.

 

Autor: Daniel Libeskind
www.daniel-libeskind.com

 

 

 

 

Muzeum Historii Militarnej w DreźnieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Charakterystyczny dla architekta ostry, geometryczny kształt zderzony z klasycystyczną architekturą posłużył do wyrażenia idei militaryzmu. W tym wypadku tak brutalną ingerencję nowoczesności usprawiedliwia temat projektu i zasada „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

 

Autor: Daniel Libeskind
www.daniel-libeskind.com

 

 

 

 

Muzeum Żydowskie w KaliforniBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek o „normalnej” formie nawiązujący do architektury żydowskiej połączony z geometryczną, „nowoczesną” bryłą.


Autor: Daniel Libeskind
www.daniel-libeskind.com

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik w Padwie upamiętniający zamach na WTCBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Autor: Daniel Libeskind
www.daniel-libeskind.com

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Marcin Skrzypek