Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Widmowa biblioteka Józefa Czechowicza – utwory dla dzieci

Z listów i dzienników Józefa Czechowicza, ze wzmianek w różnych tekstach prasowych oraz ze wspomnień jego przyjaciół możemy dowiedzieć się o wielu planowanych i nigdy nie zrealizowanych przez poetę publikacjach (dramaty, powieści, tomiki wierszy, tłumaczenia itp.).
 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Manuskrypt wierszy dla dzieciBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Czesław Miłosz w jednym z tekstów poświęconych Czechowiczowi wspomina:

Wiersze i piosenki dla najmłodszych, które drukował w „Płomyczku” chciał kiedyś zebrać w książkę. Miałem w czasie okupacji w ręku ten manuskrypt, ale pewnie uległ zniszczeniu, (...)1

Kołysanki (1933/1944) Józef CzechowiczBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W latach 1933/1934 Czechowicz sporządził maszynopis zawierający siedem kart z ponumerowanymi utworami oraz okładką z tytułem Kołysanki opatrzoną jego podpisem. Maszynopis ten zachował się w papierach Kazimierza Miernowskiego, przyjaciela poety. Bez wątpienia jest to makieta zaplanowanej przez poetę książeczki dla dzieci. Najprawdopodobniej kołysankom miał towarzyszyć tekst muzyczny, na co wskazuje informacja na karcie tytułowej. Nie wiemy z jakich powodów nie doszło do druku tej zaplanowanej przez Czechowicza poetyckiej książeczki dla dzieci. Kołysanki zostały ostatecznie opublikowane  w „Płomyczku”2 W roku 2005 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury wydał Kołysanki trzymając się wiernie zamierzeniom poety.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Miłosz C., Czechowicz to jest o poezji między wojnami, Lublin 1981.
„Płomyczek” 1934/1936 nr 13 i 38.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia C. Miłosz, Czechowicz to jest o poezji między wojnami, Lublin 1981, s. 47.
  2. Wróć do odniesienia „Płomyczek” 1934/1936 nr 13 i 38.