Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Wczoraj” Bronisław Michalski (1932)

W Lublinie Michalski przebywał krótko, bo w latach 1929–1932, tym nie mniej został uznany za poetę „lubelskiego”, co potwierdziła publikacja tomiku jego wierszy „Wczoraj”. 

Okładka tomiku "Wczoraj"Bronisława Michalskiego
Okładka tomiku "Wczoraj"Bronisława Michalskiego (Autor: Jan Samuel Miklaszewski)

Spis treści

[RozwińZwiń]

O tomie wierszy WczorajBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W redagowanym przez Czechowicza „Dzienniku Lubelskim” ukazuje się notatka Czytajcie Michalskiego napisana zapewne przez samego poetę:

Związek Literatów w Lublinie wydaje jako pierwszą swą publikację tom wierszy Bronisława Ludwika  Michalskiego, w którym znajdą się liryki poety z lat 1929–1932 oraz tryptyk Wiśnie. Czytajcie Michalskiego1.

W Lublinie Michalski przebywał krótko, bo w latach 1929–1932, tym nie mniej został uznany za poetę „lubelskiego”, co potwierdziła publikacja tomiku jego wierszy Wczoraj.

Jak pisze Henryk Makarski:

Wiersze z tego tomiku – to wspomnienia młodości, folklor i barwny pejzaż stron rodzinnych, okolic znad Sanu i Bugu2.

Współczesny Michalskiemu krytyk trochę ironicznie pisze, że Wczoraj jest wyrazem lubelskiej kultury literackiej, która zachowała jeszcze z czasów pierwszych naszych futurystów niechęć do dużych liter na początku zdań i wierszy i do wszelkich interpunkcji (...)3.

Tomik Michalskiego został odbity w Drukarni Popularnej przy ul. Żmigród 1.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Dziennik Lubelski” 7 czerwca 1932 r., nr 7.
Makarski Henryk, Melancholia niknącej nadziei [w:] Lublin literacki 1932–1982.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia „Dziennik Lubelski” 7 czerwca 1932 r., nr 7.
  2. Wróć do odniesienia H. Makarski, Melancholia niknącej nadziei [w:] Lublin literacki 1932–1982, s.188.
  3. Wróć do odniesienia „Dziennik Lubelski”, 7 czerwca 1932 r., nr 7.