Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Wczoraj” Bronisław Michalski (1932)

W Lublinie Michalski przebywał krótko, bo w latach 1929–1932, tym niemniej został uznany za poetę „lubelskiego”, co potwierdziła publikacja tomiku jego wierszy „Wczoraj”. 

Okładka tomiku "Wczoraj"Bronisława Michalskiego
Okładka tomiku "Wczoraj"Bronisława Michalskiego (Autor: Jan Samuel Miklaszewski)

Spis treści

[RozwińZwiń]

O tomie wierszy WczorajBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W redagowanym przez Czechowicza „Dzienniku Lubelskim” ukazuje się notatka Czytajcie Michalskiego napisana zapewne przez samego poetę:

Związek Literatów w Lublinie wydaje jako pierwszą swą publikację tom wierszy Bronisława Ludwika  Michalskiego, w którym znajdą się liryki poety z lat 1929–1932 oraz tryptyk Wiśnie. Czytajcie Michalskiego1.

W Lublinie Michalski przebywał krótko, bo w latach 1929–1932, tym niemniej został uznany za poetę „lubelskiego”, co potwierdziła publikacja tomiku jego wierszy Wczoraj.

Jak pisze Henryk Makarski:

Wiersze z tego tomiku – to wspomnienia młodości, folklor i barwny pejzaż stron rodzinnych, okolic znad Sanu i Bugu2.

Współczesny Michalskiemu krytyk trochę ironicznie pisze, że Wczoraj jest wyrazem lubelskiej kultury literackiej, która zachowała jeszcze z czasów pierwszych naszych futurystów niechęć do dużych liter na początku zdań i wierszy i do wszelkich interpunkcji (...)3.

Tomik Michalskiego został odbity w Drukarni Popularnej przy ul. Żmigród 1.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia „Dziennik Lubelski” 7 czerwca 1932 r., nr 7.
  2. Wróć do odniesienia H. Makarski, Melancholia niknącej nadziei [w:] Lublin literacki 1932–1982, s.188.
  3. Wróć do odniesienia „Dziennik Lubelski”, 7 czerwca 1932 r., nr 7.