Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wacław Oszajca (ur. 1947)

Ksiądz, jezuita  tłumacz  poeta, dziennikarz ur. 28 września 1947 r. w Źwiartowie, (b. woj. Zamojskie), syn Tadeusza i Marianny z Wawrętych. Drukował pod pseudonimami: "Jakub Nadbystrzycki" , "JaNad", "Tadeusz Cieśla".

W 1971 ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w tym samy roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od  1987roku należy do zakonu Towarzystwa Jezusowego -jezuitów(SJ).

 
 Oszajca pracował jako  wikariusz w Niedrzwicy Kościelnej(1974), Lublinie(1977) i Lubartowie (1978-1981).W 1981 był kapelanem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej. W latach 1982-1986 przewodniczył Lubelskiemu Komitetowi Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W latach 1981-1986 był dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach. W latach 1988-1992 był duszpasterzem Jezuickiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu. W latach 1992-1994 był duszpasterzem akademickim i wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Od 1995 redaktor naczelny "Przeglądu Powszechnego". Od 2001 wykłada homiletykę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest również wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi seminaria warsztatowe.
Debiut 
 
W 1974 Wacław Oszajca debiutował jako poeta wierszami w miesięczniku "Msza Święta".
 
Ważniejsze dzieła
 
Jest autorem wielu książek(m.in. Zamysł, 1979; Z głębi cienia 1981; Ty za blisko, my za daleko. Wybór wierszy 1985) publikacji, wierszy oraz tłumaczeń(min. Anna Lisa Lonnqvist, Jedną drogą [wspólnie z Andrzejem Kołaczkowskim] ; Anna Lisa Lonnqvist. Smala stiger. Wąskie ścieżki . 1995, Karl Dedecius, Aufdem Hellen Berg. Glaube, Liebe Geistliche. Lyrik aus Polen Duesseldorf  1981).
 
 
Współpraca z czasopismami
 
Publikował m. in. w "Akcencie", "Charakterach", "Gazecie Wyborczej’ , "Gościu Niedzielnym", "Tygodniku Powszechnym", "W drodze".
 
Wyróżnienia 

Jest wielokrotnym laureatem nagród dziennikarskich i literackich ( I  nagroda w Konkursie Młodego Twórcy, Zamość 1979; Nagroda Kultury Niezależnej za r. 1990, Poznań; Nagroda poetycka im. Józefa Czechowicza: III (1981-1983) i I st. (1991), Lublin; Nagroda Feliks 93 Gazety Wyborczej, Bydgoszcz 1993; Nagroda Stanisława Piętaka (1993)

Ks.Wacław Oszajca znany jest także jako prowadzący i gość programów publicystycznych o tematyce religijnej w radiu i telewizji.Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich a także Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent", od 2003 r. Nagrody Literackiej Nike.

 

Bibliografia (wybór):

W.Oszajca,Zamysł ZLP, Lublin 1979;

W.Oszajca ,Z głębi cienia ,Wyd. Lubelskie, 1981;

W.Oszajca [pod pseud. Jakub Nadbystrzycki:] Listy ze strajku ,1983;

W.Oszajca, Łagodność domu ,Wyd. Lubelskie 1984;

W.Oszajca ,Naszyjnik Umiłowanego, OTO Kalambur, Wrocław 1984;

W.Oszajca ,Ty za blisko, my za daleko. Wybór wierszy, Duszpasterstwo Akademickie, Lublin 1985;

W.Oszajca,  Mnie się nie lękaj ,Lublin 1989;

W.Oszajca ,Rozmyślajmy dziś... (Pallotinum, Poznań 1991);

W.Oszajca ,Śladami Nieznanego. Rozmowy o Jezusie ,Oficyna Przeglądu Powszechnego 1991;

W.Oszajca ,Powrót Uriasza i inne wiersze,Barbara, Szczecin 1992;

W.Oszajca,Juda przyjdzie ostatni i inne wiersze z rysunkami Janusza Marciniaka ,Poznań 1992;

W.Oszajca ,Przy świecy i ogarku. Rozmowy, eseje, szkice ,Stow. Pisarzy Polskich, Poznań 1995;

W.Oszajca, Zebrane po drodze ,WAM. Kraków 1998.
 

Przekłady z języków obcych:

Anna Lisa Lonnqvist, Jedną drogą [wspólnie z Andrzejem Kołaczkowskim] (Lublin 1992);

[tejże:] Smala stiger. Wąskie ścieżki (Lublin 1995); Milan Jurco, Wiersze z tomu Ty si Peter skala. Bratysława 1979 [w:] Jasna Góra 3 (11) z 1985, Jednota XXVIII (XLIII) 2 z 1984; Norbert Weiss, Wiersze [w:] Akcent nr 3 i 4 z 1995.
 

Przekłady na języki obce :

Karl Dedecius, Aufdem Hellen Berg. Glaube, Liebe Geistliche. Lyrik aus Polen ,Duesseldorf 1981.

Karl Dedecius, Gewohnliche schonheit [Ehren-promotion von Karl Dedecius, Lublin 1987];

Anna Lia Guglielmi, Veglia a Jasna Góra [w:] L Altra Europa 5 (209), Mediolan 1986;

[tejże:] Walzerbianco [w.] L Altra Europa 5 (209), Mediolan 1986;

[tejże:] Collare delio sposo [w:] L Altra Europa 2 (212), Mediolan 1987;

Petera Gleizdana, Traktati [w:] Katolu Dzewe 10 (192) 1990 Yilani.Kovacs Istvan. Kisfiam ,Alfold nr l,. Debreczyn, 1986

 

Recenzje prasowe:

Matylda Aleksander,Z dnia na dzień ,”Głos Uczelni’ 1995 nr 1 s. 14

Jacek: Bolewski, Zdania (sprawy) z dnia i nocy ,”Akcent” 1995 nr 3/4 s. 177, 178 

Maciej Cisło , Poezja jest dla mnie religią ,”Res Publica Nowa” 1995 nr 7/8 s. 100 

Kędzierski Jerzy, Czy ksiądz Wacław Oszajca jest pobożny? „Arkusz „1992 nr 4 s.:

Andrzej Niewczas,Poezja kapłańska?” Na przykład 1993” nr 6 s. 6  -

Andrzej Sikorski,O Eucharystii ,”W drodze” 1992 nr 6 s. 101-102 

Sergiusz Sterna –Wachowiak, Pukanie do bożych drzwi ,”Przegląd Powszechny” 1992 nr 7/8 s. 175-178

Stanisław Stanik, Poeta-ksiądz czy ksiądz-poeta? ,” Nowe Książki „1994 nr 2 s. 41 
 
 

                                                                                                 Opracowała Marta Panas