Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„W grudzie ziemi” Antoni Madej (1934)

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie.

Okładka tomu wierszy "W grudzie Ziemi"
Okładka tomu wierszy "W grudzie Ziemi" (Autor: Madej, Antoni)

Spis treści

[RozwińZwiń]

O Tomie W grudzie ziemiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie.

Józef Czechowicz:

Ten zbiorek ma inny charakter [niż Twarz]. Jest on dosłownie zbiorkiem, w którym znalazły się utwory różne i różnolite. (...) Ta książka składa się z dwóch części: ze zbioru owych wierszy różnolitych i w różnym czasie powstałych oraz z poematu pt. „Polegli w bojach”, który tu podano, niestety w skróceniu. Wiersze mają podkład refleksyjny, jak w tomiku pt. Twarz, ale odcinają się od tamtych nasyceniem barwnym, wzmocnieniem akcentu i czymś trudnym do zdefiniowania, co zbliża je ku pełni poetyckiej1.

Podsumowując recenzowane dwa tomiki wierszy Antoniego Madeja: Twarz i W grudzie ziemi Czechowicz napisał:

W prowincjonalnym Lublinie, wśród murów średniowiecznych i przedmieść żyjących od świtu do świtu wyrósł poeta – twórca.

 
Tomik W grudzie ziemi został wydrukowany w Lublinie w Drukarni J. Baranowskiego i  J. Polakowskiego, przy ulicy Orlej  3.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Czechowicz J., Nowe Książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia J. Czechowicz, Nowe Książki A. Madeja, [w:] Wyobraźnia stwarzająca, Lublin 1972, s. 171.