Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Unia Lubelska – ważne postaci sejmu unijnego

W czasie obrad sejmu unijnego znaczną rolę odegrały wielkie osobowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wszystkie trzy stronnictwa, spierające się o kształt unii, miały wybitnych przedstawicieli, kształtujących programy polityczne swoich partii. Król Zygmunt August, dążący do porozumienia, opierał się na radach biskupów Stanisława Hozjusza i Filipa Padniewskiego. Ruch egzekucyjny był reprezentowany przez Mikołaja Sienickiego, uważanego powszechnie za wzór uczciwości politycznej. Obozowi litewskiemu, domagającemu się większej niezależności Wielkiego Księstwa, przewodzili przedstawiciele wielkich rodów magnackich – Mikołaj „Rudy” Radziwiłł i Jan Hieronimowicz Chodkiewicz. W ogniu politycznej debaty zdarzały się przypadki zmiany stronnictw – młody wojewoda Roman Sanguszko, przekonany mową Zygmunta Augusta, przeszedł z obozu litewskiego do partii królewskiej, stając się zwolennikiem ugody.

 
Opracował Ziemowit Karłowicz