Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Tatarska w Lublinie – historia ulicy

Jest boczną ul. Kalinowszczyzna, prowadzi do młyna zwanego Papiernią. W miejscu, gdzie dziś stoją dawne zabudowania młyna Kraussego z końca XIX wieku, znajdowała się w połowie XVI wieku papiernia. Stała ona na gruncie starościńskiej wsi Tatary, przy głównym upuście Wielkiego Stawu. Przywilej na założenie młyna papierniczego otrzymywał w 1538 roku Jan Fajfer. Zespół zabudowań papierni pokazany jest na widoku miasta Lublina w 1617 roku.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicy

Ulica Tatarska po raz pierwszy pojawia się na planach miasta z 1914 r. Prowadziła ona niegdyś do młyna i papierni znajdujących się na terenie wsi Tatary (zobacz więcej>>), a następnie do młyna braci Krauze (zobacz więcej>>). Obecnie młyn ten znajduje się przy ulicy Działkowej, zaś sama ulica Tatarska uległa znacznemu skróceniu.

Zobacz >>> wspomnienia mieszkańców związane z ulicą Tatarską

 

Zabytkowe budynki

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Tatarskiej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Tatarska nr 2, mur., 1918.

Dom, ul. Tatarska nr 8, mur., ok. 1918.
 
 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska

 

Literatura

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak M. (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe