Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Tadeusza Kościuszki – historia ulicy

Ulica Kościuszki jest boczną ulicy Krakowskie Przedmieście i łączy się z ulicą Peowiaków.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulicy tej zaraz po wytyczeniu nadano miano Gubernatora Liszyna. Następnie ustaliła się dla niej nazwa Gubernatorska. W roku 1917, podczas obchodów 100 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, arterii nadano obecną nazwę.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulicę Kościuszki wytrasowano około 1880 roku na gruntach pokapucyńskich. Ulica ta ma szereg powiązań z dziejami prasy i drukarstwa lubelskiego. Szczególnie dotyczy to okresu międzywojennego, kiedy to umiejscowionych było tutaj kilka drukarni. I tak w budynku pod nr. 2 przez krótki czas działała drukarnia „Przełom”. Pod nr. 4 mieściła się przez długie lata litografia i drukarnia J. Pietrzykowskiego. Pod nr. 8 znajdowała się drukarnia „Sztuka” D. Śliwickiego, potem F. Głowińskiego, wydawcy „Ziemi Lubelskiej” i „Ekspresu Lubelskiego”, zaś pod nr. 10 redakcja i drukarnia pisma miejscowej endecji – „Głos Lubelski” (zobacz więcej>>).

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Kościuszki następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Kościuszki nr 3, murowany, 1886, nadbudowany około 1910.

Dom, ul. Kościuszki nr 4, murowany, 1898.

Dom, ul. Kościuszki nr 5, murowany, 1893, rozbudowany około 1911.

Dom, ul. Kościuszki nr 6, murowany, przełom XIX i XX wieku.

Dom, ul. Kościuszki nr 7, murowany, 1870, rozbudowany w 1912.

Dom, ul. Kościuszki nr 8, murowany, przełom XIX i XX wieku, remontowany w latach 1928 i 1938.

Dom, ul. Kościuszki nr 10, murowany, przełom XIX i XX wieku.
 
 

 
Opracowała Ewa Sękowska

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak M. (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr Jadwiga Czerepińska, mgr Czesław Kiełboń, mgr Karol Majewski, Studium historyczno – urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin 1969.

Gdula P., Drukarstwo lubelskie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1957.

Drukarnie w Lublinie XIX–XX w.