Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Sienna w Lublinie – historia ulicy

Ulica Sienna jest jedną z ulic dzielnicy Kalinowszczyzna. Przebiega od terenów Podzamcza po południowej stronie starego cmentarza żydowskiego (Grodziska) i łączy się z ulicą Białkowska Góra.

 

Ulica Sienna w Lublinie
Ulica Sienna w Lublinie (Autor: Marcinek, Jerzy (1951- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulica Sienna stanowi odcinek dawnego szlaku prowadzącego z miasta w kierunku wschodnim, ku przeprawie na Bystrzycy. Nazwa ulicy po raz pierwszy pojawia się na planach miasta z 1914 roku. Przed wybuchem II wojny światowej stanowiła ona część miasta zwaną dzielnicą żydowską.

 

Ciekawe obiektyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Cmentarz żydowski na wzgórzu zwanym „Grodzisko”, ul. Sienna – Kalinowszczyzna.

Szpital żydowski, ob. dom, ul. Sienna nr 25, mur., 2 poł. XIX w., przebud.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Siennej następujący budynek o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Sienna nr 9.

 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska
 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak M. (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Michalczuk S., Kalinowszczyzna I, Lubelskie przedmieścia, Kurier Lubelski, Lublin 1973.

Gładysz I., Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie w latach 1918–1939, [w:] Żydzi w Lublinie. t. I. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod red. T. Radzika, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe