Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Sienna w Lublinie – historia ulicy

Ulica Sienna jest jedną z ulic dzielnicy Kalinowszczyzna. Przebiega od terenów Podzamcza po południowej stronie starego cmentarza żydowskiego (Grodziska) i łączy się z ulicą Białkowska Góra.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicy

Ulica Sienna stanowi odcinek dawnego szlaku prowadzącego z miasta w kierunku wschodnim, ku przeprawie na Bystrzycy. Nazwa ulicy po raz pierwszy pojawia się na planach miasta z 1914 roku. Przed wybuchem II wojny światowej stanowiła ona część miasta zwaną dzielnicą żydowską.

 

Ciekawe obiekty

Cmentarz żydowski na wzgórzu zwanym „Grodzisko”, ul. Sienna – Kalinowszczyzna.

Szpital żydowski, ob. dom, ul. Sienna nr 25, mur., 2 poł. XIX w., przebud.

Zabytkowe budynki

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Siennej następujący budynek o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Sienna nr 9.

 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska
 

 

Literatura

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak M. (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Michalczuk S., Kalinowszczyzna I, Lubelskie przedmieścia, Kurier Lubelski, Lublin 1973.

Gładysz I., Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie w latach 1918–1939, [w:] Żydzi w Lublinie. t. I. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod red. T. Radzika, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

 

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe