Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Radziwiłłowska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Radziwiłłowska w połowie XIX wieku stanowiła przedłużenie ulicy Zielonej (dawny szlak komunikacyjny przez Czechowice i Wieniawę), biegła do ulicy Ewangelickiej i tu przechodziła w dzisiejszą ulicę J. de Tramecourta, łącząc się z ul. Wieniawską. Obecnie ulica ta łączy ulice 3 Maja i Staszica oraz zamyka poprzez bryłę pałacu Radziwiłłowskiego ulicę Niecałą.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Nazwa została nadana w 3 ćwierci XIX w. Po II wojnie światowej uległa przemianowaniu na ulicę Dymitrowa, by obecnie znów powrócić do pierwotnej nazwy.

Ciekawe miejscaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pałac Lubomirskich, ob. Klinika Dermatologiczna PSK nr 1, ul. Radziwiłłowska nr 13, budynek murowany, koniec XVIII wieku, adaptacja na szpital św. Józefa 1839, remontowany w latach 1897–1898 i 1948–1949:
a. ogrodzenie
 
Przy ulicy Radziwiłłowskiej przed II wojną światową mieściło się również Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Zakładania Szkół Żydowskich (budynek dla chłopców), założone w roku 1919.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Radziwiłłowskiej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Radziwiłłowska nr 5, budynek murowany, ok. 1925–1930.
 
Opracowała Ewa Sękowska

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak M. (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr J. Czerepińska, mgr C. Kiełboń, mgr K. Majewski, Studium historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin 1969.