Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Probostwo w Lublinie – historia ulicy

Ulica Probostwo łączy ulicę Mieczysława Biernackiego z ulicą Lubartowską.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Nazwa ulicy pochodzi od nazwy jurydyki, na terenie której została wytrasowana.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulica Probostwo została wytrasowana na terenie jurydyki Probostwo. Była to druga z jurydyk na którą przywilej uzyskał kościół parafialny św. Michała w XVII w. Grunty te zostały włączone do miasta Lublina i poddane pod władzę magistratu w 1791 r. Do wybuchu II wojny światowej znaczna część ulicy Probostwo zamieszkana była przez lubelskich Żydów, a sama arteria stanowiła granicę części miasta zwaną „dzielnicą żydowską”. W czasie wojny przy ulicy Probostwo 6 funkcjonował mniejszy obóz pracy przymusowej. Do roku 1944 r. w jednym z budynków znajdujących się przy arterii znajdował się areszt śledczy UB.

Pałace i zespoły dworskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zespół dworski na Łemszczyźnie ul. Biernackiego/ul. Probostwo (nieistniejący).

Miejsca żydowskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Probostwo 19 żydowski dom spółdzielczy „Spółdom". Zobacz więcej>>>

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Probostwo następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

 – dom, ul. Probostwo nr 5, budynek murowany, początek XX wieku.

 – dom, ul. Probostwo nr 7, budynek murowany, początek XX wieku.

 – dom, ul. Probostwo nr 8, budynek murowany, ok. 1900.

 – dom, ul. Probostwo nr 9, budynek drewniany, początek XX wieku.

 – dom, ul. Probostwo nr 10, budynek murowany, 1 ćwierć XX wieku.

 – dom, ul. Probostwo nr 11, budynek murowany, początek XIX wieku, przebudowa przełom XIX i XX wieku.

 – dom, ul. Probostwo nr 13, budynek murowany, przełom XIX i XX wieku.

 – zespół domu, ul. Probostwo nr 15:
a. dom, budynek murowany, ok. 1900,
b. oficyna, budynek murowany, początek XX wieku.
 – zespół domu, ul. Probostwo nr 19:
a. dom, budynek murowany, ok. 1900,
b. oficyna, budynek murowany, początek XX wieku.
 
 
 Opracowała Ewa Sękowska
 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Mazurkiewicz J., Okres upadku i reform stanisławowskich [w:] Historia Lublina w zarysie 1317–1968, pod red. H. Zinsa, Lublin 1972.

Reszka P., Ofiarom UB, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 18 maja 2005.
Sochacka A., Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod red. T. Radzika, A. Witusika, Lublin 2000.

Wajs K., Wajs S., Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.

Zagłada lubelskich Żydów.