Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Okopowa w Lublinie – historia ulicy

Ulica Okopowa łączy ulicę Narutowicza z Lipową. Stanowi odcinek starego ciągu komunikacyjnego.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Nazwa pochodzi z końca XIX wieku, kiedy prowadziła do istniejących w tym czasie wałów i okopów obronnych.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulica Okopowa stanowiła początkowo drogę podwałową, a mianowicie jej dzisiejsze tereny przecinała linia murów obronnych miasta powstała około roku 1620. Sama ulica została wytyczona w wyniku wydzielania z gruntów ornych parceli typu miejskiego, wypuszczonych przez klasztor brygidek prywatnym właścicielom na prawie emphiteutycznym (czyli w wieczystą dzierżawę w zamian za czynsz wpłacany do klasztoru). W chwili wybuchu I wojny światowej ulica Okopowa znajdowała się już w granicach administracyjnych miasta.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Okopowej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Okopowa nr 6 (ul. Orla nr 1), budynek murowany, początek XX wieku.

Dom, ul. Okopowa nr 8, budynek murowany, 1915–1920.

Dom, ul. Okopowa nr 10, budynek murowany, lata 20. XX wieku.

Dom, ul. Okopowa nr 12, budynek murowany, lata 20. XX wieku.

Dom, ul. Okopowa nr 14, budynek murowany, 1913.

Dom, ul. Okopowa nr 16, budynek murowany, I połowa XX wieku.

Inne obiektyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gmach DOKP.
W miejscu, w którym się wznosi, w okresie międzywojennym znajdował się stadion Wojskowego Klubu Sportowego „Lublinianka”. Stadion wybudowano na miejscu rozległych ogrodów, należących do byłego klasztoru wizytek.

 
Opracowała Ewa Sękowska

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak M. (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Derecki M., Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie”, Lublin 1998.

Linie fortyfikacyjne Lublina, oprac. A. Szlązak.

Wojciechowski S., Położenie i rozwój przestrzenny miasta, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy. t. I, pod red. J. Dobrzańskiego, J. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 1965.

Rozpoznanie historyczne kwartału zabudowy ujętego ulicami Narutowicza, Konopnicką, Orlą, Okopową, opracowanie mgr Ewa Jaworowska-Mazur, Lublin 1986.
 

Powiązane miejsca

Historie mówione

Słowa kluczowe