Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Nowy Świat w Lublinie – historia ulicy

Ulica Nowy Świat jest jedną z ulic obecnej dzielnicy Dziesiąta. Arteria ta prowadzi w kierunku południowo-zachodnim od ul. Kunickiego do terenów składowo-przemysłowych Wrotkowa, a przez ul. Pawią wiąże się z Bronowicami i Drogą Męczenników Majdanka.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

15 października 1916 roku na polecenie c. i k. generała-gubernatora austriackiego ulicę Nowy Świat włączono w granice administracyjne miasta Lublina.

CmentarzeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Cmentarz wojenny z I wojny światowej, ul. Nowy Świat, I poł. XX wieku.

Budownictwo obronneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Koszary wojskowe, własność Wojska Polskiego, ul. Nowy Świat nr 40, budynek murowany, koniec XIX wieku, remontowany.

Budownictwo użyteczności publicznejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Warsztaty należące do Zespołu Głównego Dworca Kolejowego, budynki murowane, koniec XIX–początek XX wieku.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Nowy Świat następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Nowy Świat nr 17, murowany, I połowa XX wieku.

Dom, ul. Nowy Świat nr 19, murowany, I połowa XX wieku.

Dom, ul. Nowy Świat nr 21, murowany, I połowa XX wieku.

Dom, ul. Nowy Świat nr 23, murowany, I połowa XX wieku.

Dom, ul. Nowy Świat nr 30, murowany, lata 20.–30. XX wieku.

Budynki nr 17, 19, 21 oraz 23 stanowiły zespół domów pracowników kolei, murowane, 1926–1928.

Miejsca pamięci narodowejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Skwer Borowiczan. Pomnik odsłonięto w listopadzie 2004 roku dla uczczenia żołnierzy AK, których w 1944 roku wywieziono do ZSRR transportami z pobliskiej rampy.

Zobacz więcej>>

 
 
Opracowała Ewa Sękowska 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Lubelski Szlak Historii Najnowszej.