Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Kalinowszczyzna w Lublinie – historia ulicy

Ulica Kalinowszczyzna przebiega po starym szlaku komunikacyjnym sięgającym czasów przedlokacyjnych. Częściowo prowadzi w przekopanym w początkach XIX wieku wąwozie, w którym płynęła niegdyś rzeczka Muchawiec.

 

 

Ulica Kalinowszczyzna w Lublinie
Ulica Kalinowszczyzna w Lublinie (Autor: nieznany)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicy KalinowszczyznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wzdłuż linii ulicy Kalinowszczyzna biegł stary szlak handlowy prowadzący na Ruś. Droga ta wiodła również do Słomianego Rynku będącego centrum jurydyki królewskiej Kalinowszczyzna. Przed wybuchem II wojny światowej stanowiła ona część miasta zwaną dzielnicą żydowską. Ulica Kalinowszczyzna w II połowie XX wieku uległa znacznym przeobrażeniom. Jeszcze do początku lat 70. była zabudowana drewnianymi i murowanymi domami – głównie parterowymi – otoczonymi bujnymi ogrodami i sadami. Obecnie znajdują się tutaj zespoły dużych bloków mieszkalnych.

ObiektyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, klasztor salezjanów>>> czytaj więcej

Kościół pw. św. Agnieszki i klasztor augustianów >>> czytaj więcej

Kapliczka przy zbiegu ulic Kalinowszczyzna i Dembowskiego >>>czytaj więcej
Cmentarz żydowski na wzgórzu zwanym „Grodzisko”, ul. Sienna – Kalinowszczyzna.

Dworek Wincentego Pola (obecnie muzeum) z końca XVIII wieku, przeniesiony z ul. Łęczyńskiej w latach 70. XX wieku.

Studnia kołowrotowa z obudową, ul. Kalinowszczyzna 62.

Zdrój na Słomianym Rynku z końca XIX wieku >>> czytaj więcej

Miejsce straceń więźniów Zamku Lubelskiego (przy murze kirkutu)

Z „Katalogu zasobów kulturowych miasta Lublina”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Urbanistyka:

411

Zespół urbanistyczny Kalinowszczyzny:

a) dawny cmentarz żydowski tzw. „Grodzisko", XVI wiek,

b) Białkowska Góra,

c) teren pomiędzy ulicami: Kalinowszczyzna, Tatarska, Trasa W-Z,

d) dom, ul. Sienna 9, murowany,

e) dom, ul. Kalinowszczyzna 25, murowany,

f) dom, ul. Kalinowszczyzna 27, murowany.

 

Obiekty sakralne – kościoły i zespoły klasztorne

462

Zespół klasztorny franciszkanów, obecnie salezjanów, ul. Kalinowszczyzna nr 3:

a) kościół, obecnie parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, murowany w latach 1626–1649, przebudowany na wytwórnię sukna po 1827, zniszczony w latach 1914–1918, gruntownie przebudowany z podziałem na dwie kondygnacje w latach 1928–1930, arch. Bruno Zborowski,

b) klasztor, murowany w latach 1688–1693, przebudowany na wytwórnię sukna w 1827, gruntownie remontowany i częściowo przebudowany, arch. Bruno Zborowski (1928-1930) i Tadeusz Michalak (1982-1986).

 
 

482

Kapliczka przy ulicach Dembowskiego/Kalinowszczyzna, murowana, XIX(?) wiek.

 
 

510

Cmentarz żydowski na wzgórzu zwanym „Grodzisko”, ul. Sienna - Kalinowszczyzna, ( zob.- poz. nr 411).

 
 

615

Ogród klasztorny oo. Salezjanów, dawniej oo. Franciszkanów, ul. Kalinowszczyzna nr 3, XVI–XX wiek

( zob. poz. nr 462 ), układ geometryzujacy

 
 

665

Dworek Wincentego Pola, obecnie muzeum, ul. Kalinowszczyzna 13, drewniany, koniec XVIII wieku, przeniesiony z ul. Łęczyńskiej w latach 1969–1972.

 
 
zabudowa mieszkalna

 

3.
Dom, ul. Kalinowszczyzna 17, murowany, 2 poł. XVIII, kilkakrotnie remontowany, XIX i XX w.
4.
Dom, ul. Kalinowszczyzna 19, murowany, pocz. XIX w.
5.
Dom, ul. Kalinowszczyzna 23, murowany, po poł. XIX w.
6.
Dom, ul. Kalinowszczyzna 25, ( zob. poz.nr 411)
7.
Dom, ul. Kalinowszczyzna 27, ( zob. poz. nr 411 )
8.
Dom, ul. Kalinowszczyzna 58, murowany, XIX/XX w.
9.
Dom, ul. Kałinowszczyzna 60, murowany, 1902.

 

 

Wspomnienia o ulicy KalinowszczyznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Symcha Wajs:

Stary Kirkut na Kalinowszczyźnie, to jest najstarszy cmentarz żydowski w Lublinie. Powstał na początku XVI wieku. Tu są groby wszystkich znanych, zasłużonych ludzi, którzy żyli w tym okresie w Lublinie. Pierwszy nagrobek na tym cmentarzu pochodzi z 1541 roku. Był tu pochowany Żyd imieniem Kopelman. Pochowani tu są najwięksi uczeni żydowscy z Lublina i nie tylko z Lublina, np. Marszal w 1579 roku. Wielu, wielu innych ludzi. (...).
 

Barbara Klepacka:

Słomiany Rynek pełnił rolę parku. Bawiły się tam dzieci, matki z dziećmi przychodziły. Pamiętam, że przychodziła tam też regularnie pani, która wzbudziła w nas wielki podziw i zainteresowanie: ona miała za zadanie opiekować się dziećmi, które przychodziły do tego parku i byliśmy po prostu strasznie zdziwieni, kiedy przyniosła ze sobą warcaby i jeszcze jakieś gry, zabawy, skakanki. (...).

 

Przeczytaj>>> więcej wspomnień o ulicy Kalinowszczyzna w bazie Historii Mówionej

 

Opracowanie: Ewa Sękowska

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Michalczuk Stanisław, Kalinowszczyzna I, Lubelskie przedmieścia, Kurier Lubelski, Lublin 1973.

Michalczuk Stanisław, Kalinowszczyzna II, Lubelskie przedmieścia, Kurier Lubelski, Lublin 1973.

 

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe