Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Hugona Kołłątaja w Lublinie – historia ulicy

Ulica Hugona Kołłątaja jest jedną z ulic Śródmieścia łączącą ulicą Peowiaków z ulicą Krakowskie Przedmieście.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Obecna nazwa ulicy została nadana w 1916 r. podczas obchodów 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wcześniejsza nazwa arterii brzmiała Szpitalna.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Na wysokości dzisiejszej ulicy Kołłątaja biegła trzecia linia obronna miasta powstałą ok. roku 1620. Sama ulica Kołłątaja została wytrasowana ok. 1819 r. (bądź też ok. 1830 r.) po zlikwidowaniu zachodniego odcinka ulicy Wizytkowskiej.

Ciekawe miejscaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W budynku przy ulicy Kołłątaja 3 mieściła się w okresie międzywojennym Drukarnia Powszechna.

Pod nr 5 urzędował utworzony w 1929 r. sąd pracy.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Kołłątaja następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Kołłątaja nr 2, mur.,1872-1878, cz. rozebrany i remont. 1978.

Dom, ul. Kołłątaja nr 3, mur., 1896-1898, remont. 1937.

Dom, ul. Kołłątaja nr 4, mur., 1. 20 XIX, remont. 1862, rozbud.1881 i 1903-1905.

Zespół domu, ul. Kołłątaja nr 5:
a. dom, mur., 1903-1904, remont. 1950,
b. 2 oficyny ( pd. i tylna), mur., 1894-1896, rozbud. 1903-1904, remont 1950.

Dom z oficyną, ul. Kołłątaja na 6, mur., 1880, remont. 1896 i 1938.

 

Opracowała Ewa Sękowska

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr Jadwiga Czerepińska, mgr Czesław Kiełboń, mgr Karol Majewski, Studium historyczno – urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin 1969.

 

Powiązane miejsca

Słowa kluczowe