Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Garbarska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Garbarska – boczna ulicy Kunickiego, jedna z ulic dzisiejszej dzielnicy Kośminek.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Początkowo ulica Garbarska biegła od ulicy Kunickiego do rzeki Czerniejówki. Następnie połączono ją z ulicą Mostową, ciągnącą się od Czerniejówki do ulicy Długiej. Z czasem arterię dodatkowo wydłużono w stronę dzisiejszej ulicy Drogi Męczenników Majdanka. Pod koniec XIX w. ulica Garbarska zyskała na znaczeniu ze względu na ulokowanie wzdłuż jej linii kilku ważnych obiektów przemysłowych. Wpierw w roku 1861 powstał młyn wodny założony przez Michała Kośmińskiego zajmujący kwartał między ulicą Długą, ówczesną Mostową i rzeką Czerniejówką (zobacz więcej>>). Działała tutaj również garbarnia Luchta i Rubinsztajna oraz suszarnia cykorii Frajtaga. W 1901 r. zamożny przemysłowiec żydowski, Sender Zylber wybudował przy ulicy Mostowej, Fabrykę Wódek i Likierów "Kośminek". W tym nowoczesnym i zelektryfikowanym zakładzie produkowano koszerną wódkę, tzw. pejsachówkę. W dniu 15 października 1916 r. na polecenie c. i k. generał-gubernatora austriackiego ulicę Długą wraz z całą wsią Kośminek włączono w granice administracyjne miasta Lublina.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Garbarskiej następujący budynek o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Garbarska nr 15, mur., ok. 1920.


 

Opracowała Ewa Sękowska

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kuwałek Robert, Kośminek i Dziesiąta, www.jews-lublin.net.

Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Tradycje przemysłu [Kośminek], „Kurier Lubelski” 1973, Lublin 1973.

Wojciechowski Stefan, Położenie i rozwój przestrzenny miasta, w: Dzieje Lublina. Próba syntezy. T. 1. pod red. Dobrzański Jan, Mazurkiewicz Józef, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1965.