Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Fabryczna w Lublinie – historia ulicy

Ulica Fabryczna jest jedną z ulic dzisiejszej dzielnicy Bronowice.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Po II wojnie światowej ulica Fabryczna uległa przemianowaniu na ulicę Armii Czerwonej, by obecnie znów powrócić do pierwotnej nazwy.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W dniu 15 października 1916 r. na polecenie c. i k. generał-gubernatora austriackiego ulicę Fabryczną włączono w granice administracyjne miasta Lublina.

Obiekty sakralneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zespół kościoła par. pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna nr 15: a. kościół mur., 1930 - 1938, arch. Oskar Sosnowski, remont. 1944-1947 b. dworek Sachsów, ob. dom parafialny, mur., 1900-1902, remont. 1970.

Założenia ogrodoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zespół Parku Miejskiego, zw. Bronowickim, ul. Bronowicka nr 1 (ul. Fabryczna ):
a. park, 1869, przekomponowany 1875, arch. Aleksander Zwierzchowski, układ mieszany kraj obrazowo - geometryczny,
b. domek ogrodnika, ul. Bronowicka nr 3, mur., k.XIX.

Pałace i zespoły dworskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pozostałości zespołu dworskiego na Bronowicach, ul. Fabryczna nr 15:
a. dworek Sachsów.

Zabytki przemysłowe i gospodarczeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Fabryka maszyn rolniczych W. Moritza (pozostałości), ul. Fabryczna nr 2, ob. sklep, mur., 1900-1905, wyburzenie kilku budynków i przebud. 1. 70 XX i 1993-1998.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Fabrycznej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. Fabryczna nr 4, mur. 1908.

Dom, ul. Fabryczna nr 8, mur., pocz. XX.

 

 


Opracowała Ewa Sękowska

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.