Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Ewangelicka w Lublinie – historia ulicy

Ulica Ewangelicka łączy ulicę Spokojną z Krakowskim Przedmieściem.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Nazwa ulicy Ewangelickiej pochodzi od wzniesionego tu w latach 1785–1788 kościoła ewangelickiego. Po raz pierwszy pojawia się w II ćw. XIX w. Po II wojnie światowej uległa przemianowaniu na ulicę Waryńskiego, by obecnie znów powrócić do pierwotnej nazwy.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulica występuje na planach miasta począwszy od XVIII w.

Ciekawe obiektyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. św. Trójcy:
a. kościół, mur., 1785-1788, bud. Zillecher? ( może Fryderyk Zylchert), rozbud. 1821 i 1885, kilkakrotnie remont. XX,
b. plebania, mur., 1784-1785, remont.: XVIII, XIX i XX,
c. cmentarz przykościelny z XVIII w.,
d. drewostan, w tym: dąb bezszypułkowy ( odmiana nieszypułkowa - 175 cm obwodu na wys. 1.3 m.), lipa drobnolistna (365 cm w obwodzie j.w.) lipa drobnolistna ( 335 cm w obwodzie j.w.) kasztanowiec zwyczajny ( 280 cm w obwodzie j.w. ).

Ogród przykościelny przy kościele ewangelicko-augsburskim, XVIII/XIX, ob. skwer miejski, układ mieszany. Zobacz więcej na ten temat >>

Zabudowa mieszkalnaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Ewangelickiej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:
Dom, ul. Ewangelicka nr 4, mur., 1902.
Dom, ul. Ewangelicka nr 6, mur., XIX/XX.
Dom, ul. Ewangelicka nr 8, mur., 1909.
 
 
 
Opracowała Ewa Sękowska

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr Jadwiga Czerepińska, mgr Czesław Kiełboń, mgr Karol Majewski, Studium historyczno – urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin 1969.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie, historia – tradycja – współczesność, pod red. ks. dr. D. Chwastka, Lublin 2007.