Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Cicha w Lublinie – historia ulicy

Ulica Cicha jest krótką ulicą otwierającą się z jednej strony w kierunku ulicy 3 Maja, a z drugiej zamkniętą budynkiem, będącym dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (ulica Cicha 8).

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ulica Cicha jest fragmentem niegdyś znacznie dłuższej drogi, która biegła od ulicy Zielonej i prowadziła aż do ulicy Wieniawskiej w miejscu dzisiejszej ulicy J. de Tramecourta. Arteria ta była wówczas zwana w całości ulicą Radziwiłłowską.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy Cichej następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:      
Dom, ul. Cicha nr 3, mur., 1900-1910.
Dom, ul. Cicha nr 4, mur., XIX/XX, przebud. po 1960.
Dom, ul. Cicha nr 5, mur., 1913.
 

 

Opracowała Ewa Sękowska

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.
Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.
Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr Jadwiga Czerepińska, mgr Czesław Kiełboń, mgr Karol Majewski, Studium historyczno – urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin 1969.