Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica 3 Maja w Lublinie – historia ulicy

Ulica 3 Maja stanowi jedną z głównych arterii Śródmieścia.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Początkowa nazwa ulicy to Czechówka, od końca XIX w. Czechowska. W roku 1916, w ramach uroczystych obchodów 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ulicę tę przemianowano na 3 Maja.

Historia ulicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zachodnią pierzeją ulicy 3 Maja biegła linia obronna miasta powstała w 1620 roku, a w miejscu styku ulicy z Krakowskim Przedmieściem stała brama, będąca częścią umocnień. Sama ulica występuje na planach od XVIII w. Ciąg komunikacyjny uformowany został w pocz. XIX w. w trakcie kształtowania pl. Musztry. Dwa neogotyckie pawilony leżące u wlotu z ok. 1826 r., mieszczące Komorę Celną i Komisję Obwodową, dały początek dalszej zabudowie ulicy, która na końcu dzieli się na dwa ciągi — ul. Chmielnej, prowadzącej do ul. Czechowskiej, i Dolnej 3 Maja, w dół ku alei Tysiąclecia i łąkom nad Czechówką.

Zabytkowe budynkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina wymienia przy ulicy 3 Maja następujące budynki o znaczącej wartości kulturowej i historycznej:

Dom, ul. 3 Maja nr 8, mur. k. XIX.

Dom, ul. 3 Maja nr 10, mur., pocz. XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 12, mur., 1911, remont.1974-1975.

Dom, ul. 3 Maja nr 14, mur., 1880, arch.Walerian Pliszczyński, remont. 1991, arch. Jeremi Żurawiecki.

Dom, ul. 3 Maja nr 16, mur., pocz. XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 18, mur., XIX/XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 20, mur., XIX/XX.

Dom, ul. 3 Maja nr 22, mur., 1910-1911, remont. 1923.

Inne obiektyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pensjonat “Janina”, ob. Kuratorium Oświaty i Wychowania, ul. 3 Maja nr 6, mur., pocz. XX.

Na terenie posesji nr 9 istniała w 2 poł. XIX w. fabryka maszyn rolniczych F. Meyznera, następnie zakład psychiatryczny dr. W. Olechnowicza.

Budynek pod nr. 14 został wystawiony w 1880 r. przez arch. Waleriana Pliszczyńskiego w charakterze willi; przed 1939 r. mieszkał tu dr med. Mieczysław Biernacki. Przez wiele lat mieściła się w nim redakcja “Kuriera Lubelskiego”.
 
Opracowała Ewa Sękowska

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stasiak Marek (oprac.), Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Studium ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Lublin 1999.

Katalog zabytków (architektury zabytkowej), oprac. mgr Jadwiga Czerepińska, mgr Czesław Kiełboń, mgr Karol Majewski, Studium historyczno – urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin1969.