Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tomasz Kranz

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
Tomasz Kranz urodził się w Lublinie w 1960 r.
Jest dyrektorem Państwowego Muzeum na Majdanku.
 

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Studium Public Relations w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz podyplomowe Studia Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach 1995-2007 był kierownikiem Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku.

Od 2007 roku jest Dyrektorem Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Zajmuje się historią obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz edukacją i przekazem muzealnym w miejscach pamięci. Interesuje się również polską i niemiecką pamięcią II wojny światowej.

Za innowacyjną pracę muzealno-pedagogiczną otrzymał w 2003 r. nagrodę im. księcia Aleksandra Jabłonowskiego przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe „Societas Jablonoviana” w Lipsku.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W latach 1995-2007 Kierownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku
Członkostwo w Kolegium Redakcyjnym "Zeszytów Majdanka" (Przewodniczący).
Członkostwo w Międzynarodowej Radzie Muzeum Dom Konferencji w Wannsee w Berlinie.
Członkostwo w Radzie Muzealnej Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Członkostwo w międzynarodowej komisji ds. strony internetowej "Uczyć się z historii".
Członek międzynarodowego jury „Geschichtswerkstatt Europa” – programu niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, poświęconego europejskim kulturom pamięci.
Członek zespołu ds. nauczania o Holokauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Wybrane publikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
Pozycje książkowe:

 1. Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Wyd. 2, Lublin 2010 (książka ukazała się również w j. angielskim i niemieckim).
 2. Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki. Wyd. 2 zmienione, Lublin 2009.
 3. Shoah und Zweiter Weltkrieg. Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultur im deutsch-polnischen Vergleich / Das Erbe des Nationalsozialismus und die historisch-politische Bildung in KZ-Gedenkstätten (=Jabłonowski-Preis 2003), Leipzig 2008.
 4. Zur Erfassung der Häftlingssterblichkeit im Konzentrationslager Lublin,  Lublin 2007, s. 127.
 5. Bibliografia publikacji pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku, Matczuk A., Lublin 2004, s.159.
 6. (Red.) Bildungsarbeit und historisches Lernen in der Gedenkstätte Majdanek, Lublin 2000 s. 3.
 7. (Red.) Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech,  Lublin 1998, s.167.

Artykuły:

 1. W stronę nowej muzealizacji miejsca pamięci. O koncepcji rozbudowy i modernizacji ekspozycji w Państwowym Muzeum na Majdanku, [w druku].
 2. Massentötungen durch Giftgase im Konzentrationslager Majdanek, [w:] Neue Studien zu nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas. Historische Bedeutung, technische Entwicklung, revisionistische Leugnung. Hrsg. von G. Morsch und B. Perz, Berlin 2011.
 3. Das Konzentrationslager Majdanek. Geschichte und Verbrechen, [w:] Das KZ Majdanek und die Justiz. Strafverfolgung und verweigerte Gerechtigkeit. Polen, Deutschland und Österreich im Vergleich. Hrsg. von W.R. Garscha i in., Graz 2011.
 4. Egzekucja Żydów na Majdanku 3 listopada 1943 r., [w:] 3-4 listopada 1943 Erntefest – zapomniany epizod Zagłady, W. Lenarczyk, D. Libionka (red.), Lublin, 2009.
 5. Lublin - Majdanek - Stammlager, [w:] W. Benz, B. Distel (Hrsg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, t. 7, München 2008.
 6. NS-Täter als Thema der Dauerausstellungen am Ort ehemaliger Vernichtungslager. Das Beispiel der Gedenkstätten Majdanek und Bełżec, „GedenkstättenRundbrief ” nr 141, 2008.
 7. Die Erfassung der Todesfälle und die Häftlingssterblichkeit im KZ Lublin, [w:] Zeitschrift für Geschichtswissenschaft –  H,  3 (2007), s. 220 - 244.
 8. Bookkeeping of Death and Prisonery Mortality at Majdanek, [w:] "Yad Vashem Studies", Vol. 35/1 (2007), s. 81 - 109 (także w j. hebrajskim)
 9. The Pedagogy of Remembrance, „Pro Memoria” nr 23, 2005.
 10. Pedagogika miejsc pamięci, [w:] Pilch Td., (red), Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku, Warszawa 2005, t. 4, s. 170 - 173.
 11. Ewidencja zgonów i śmiertelność więźniów KL Lublin, „Zeszyty Majdanka” t. 23, 2005.
 12. Die NS-Verbrechen in der Gedenk- und Bildungspolitik in Polen. Erfahrungen mit Schulklassen in der KZ-Gedenkstätte Majdanek, [w:] H.-F. Rathenow, N.H. Weber (Hrsg.), Nationalsozialismus und Holocaust in der Lehrerbildung, Hamburg 2005.
 13. Die KZ-Gedenkstätten in Polen als Formeninstitutionalisierter Erinnerung, [w:] Wann ziehen wir endlich den Schlussstrich? Von der Notwendigkeit öffentlicher Erinnerung in Deutschland, Polen und Tschechien,  hrsg. von Benz W., Berlin 2004, s. 161 - 179.
 14. Obóz koncentracyjny na Majdanku a akcja Reinhardt, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, pod red. Libionki D., Warszawa 2004, s. 233 - 247.
 15. Das Konzentrationslager Majdanek und die Aktion Reinhardt, [w:] „Aktion Reinhardt”. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941-1944, hrsg. von Musial B., Osnabrück 2004, s. 233 - 255.
 16. Pedagogika miejsc pamięci, „Magazyn międzynarodowy. Obyczaje” nr 16, 2004.
 17. Anmerkungen zur Entwicklung pädagogischer Arbeit in polnischen Gedenkstätten, [w:] Jahrbuch für Pädagogik, pod. red. Keim W., Gamm H. J., Frankfurt am Main 2003, s. 291 - 304.
 18. Erinnern und Gedenken an die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und die deutsch-polnische Verständigung, [w:] Vom Erinnernzum Verstehen. Pädagogische Perspektiven und deutsch-polnische Verständigung, hrsg. von Wolfgang Keim, Frankfurt am Main, 2003, s. 303-316.
 19. Eksterminacja Żydów na Majdanku i rola obozu w realizacji “Akcji Reinhardt“, [w:] "Zeszyty Majdanka" – t. 22 (2003), s. 7 - 55.
 20. Historia a proces zbliżenia młodych Polaków i Niemców, [w:] Pamięć i upamiętnienie. O znaczeniu edukacji historyczno-politycznej w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży, K. Dethlefsen (red.), Poczdam – Warszawa 2003.
 21. Between Planning and Implementation: The Lublin District and Majdanek Camp in Nazi Policy, [w:] Lessons and Legacies IV: Reflections on Religion, Justice, Sexuality, and Genocide, edited by Thompson L. V.,  Evanston 2003, s. 215 - 235.
 22. Uwagi na temat rozwoju działalności pedagogicznej muzeów upamiętniania w Polsce i Niemczech, [w:] "Zeszyty Majdanka", t. 22 (2003), s. 401 - 415.
 23. Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci [w:], "Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 26 (2003), s. 9 - 22.
 24. Nachwort: Polen und Deutsche an der Jahrhundertwende, [w:] Polen und Deutsche in Europa. Stimmen der Jugend. Redaktionelle Bearbeitung: D. Kurczab, G. Żuk, Lublin 2002.
 25. Majdanek: pomnik i miejsce pamięci, [w:] Ścieżki pamięci: żydowskie miasto w Lublinie: losy, miejsca, historia. Pod red. J.J. Bojarskiego, Lublin – Rishon LeZion 2002.
 26. Przeszłość i pamięć a proces pojednania polsko-niemieckiego, „Przeszłość i Pamięć” nr 3, 2001.
 27. Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Rozważania o roli upamiętnienia w przekazie społeczno-historycznym, [w:] "Przeszłość i Pamięć" 2000, nr 1, s. 57 - 63.
 28. Commemorative Sites or the Commemoration of Sites?, „Pro Memoria” nr 13, 2000.
 29. Edukacja w muzeach upamiętniających ofiary nazizmu, „Przeszłość i Pamięć” nr 4, 2000.
 30. Archival Sources and the State of Research Concerning the History of the Camp at Majdanek..., Kiełboń J., [w:]: Lesarchives de la Shoah, pod. red.  Fredj J., Paris 1998, s. 521 - 540.
 31. (Red.) Die Verbrechen des Nationalsozialismus im Geschichtsbewußtsein und in der historischen Bildung in Deutschland und Polen, Lublin 1998, s.187.
 32. Zbrodnie nazizmu jako doświadczenie historyczne Niemców i Polaków, [w:] Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech. Pod red. T. Kranz, Lublin 1998.
 33. Muzea-miejsca pamięci w wymiarze społeczno-politycznym, „Przeszłość i Pamięć” nr 3, 1998.
 34. Das KL Lublin – zwischen Planung und Realisierung, [w:] Die nationalsozialistischen Konzentrationslager: Strukturund Entwicklung, hrsg. von Herbert U., Orth K., und Dieckmann Ch., Göttingen 1998, s. 363-389.
 35. Niemcy a dziedzictwo nazizmu: rozrachunek z przeszłością w Niemczech Zachodnich w pierwszych latach powojennych, [w:] Studia historyczne: księga pamiątkowa dedykowana Czesławowi Rajcy, praca zbiorowa pod red. Wiśniewskiej A., Lublin 1995, s. 375 - 392.
 36. Działalność oświatowa Państwowego Muzeum na Majdanku, Wiśnioch M., [w:] "Zeszyty Majdanka", t. 16 (1995), s. 43 - 59.
 37. Akcja Znak Pokuty na Majdanku, [w:] "Zeszyty Majdanka",  t. 16 (1995), s. 101 - 110.
 38. Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste e.V.,[w:] "Zeszyty Majdanka", t. 14 (1992), s. 143 - 178.
Przygotowała Emilia Kalwińska
na podstawie materiałów otrzymanych
z Państwowego Muzeum na Majdanku

Zdjęcia

Słowa kluczowe