Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Radzik (1953-2009)

Tadeusz Radzik

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Tadeusz Radzik urodził się 16 września  1953 roku w Lublinie.

Zmarł 7 grudnia 2009 roku w Lublinie.

 

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W latach 1973-1977 studiował Historię na UMCS.

W 1980 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy: Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach 1852-1954 pod kierunkiem prof. dr hab. Albina Koprukowniaka.

Pobierz Flash Player'a aby obejrzeć film.

W latach 1981-1982 przebywał w Stanach Zjednoczonych jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, zbierając materiały do pracy habilitacyjnej.

W styczniu 1987 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy: Polonia amerykańska wobec Polski w latach 1918-1939.

Od 1992 roku profesor nadzwyczajny UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 1992 roku, a od 1999 roku jest profesorem zwyczajnym.

W latach 1977-1988 był zatrudniony w Zakładzie Badań Etnicznych Wydziału Politologii, a następnie od 1988 roku w Instytucie Historii UMCS, którego był dyrektorem w latach 1994–2000. Od  1996 roku był  Kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej.

Zainteresowania badawczeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Dzieje polskiej grupy etnicznej w krajach anglosaskich, mniejszości narodowe w Polsce, historia Polski po 1918 roku.

NagrodyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Dwukrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1987, 1988).

Dwukrotny laureat Nagrody im. Floriana Znanieckiego (1980, 1987).

Laureat Nagrody Porozumiewawczej Badań nad Polonią za osiągnięcia w badaniach polonijnych (2000).

Członkostwo w towarzystwach naukowych i komitetach badawczychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Członek Komitetu Badania Polonii w latach 1986 - 1997.
Sekretarz naukowy Komitetu Badania Polonii w latach 1993-1996.
Członek Komitetu badań nad Migracjami  Ludności i Polonią PAN, od 2003 roku.
Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie (w latach 1990- 1993 na stanowisku prezesa,w latach 1993- 2003 wiceprezes).
Członek Prezydium Zarządu Głównego w latach  2003-2006 (Sekretarz Generalny w latach 2003- 2006; członek Zarządu Głównego od 2006).
Członkostwo w Lubelskim Towarzystwie Naukowym, w Komisji Historycznej oddziału PAN w Lublinie, w Komisji do Badania Diaspory Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności (od 2007 roku),  w Komisji Stosunków Międzynarodowych Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Członek komitetów redakcyjnych


"Rocznika Polonijnego" (w latach 1980- 1986),
"Przeglądu Polonijnego" (od 1990 roku),
"Rocznika Lubelskiego" (od 1990 roku),
"Przeglądu Historyczno - Oświatowego" (w latach 1990-2005),
"Res Historica" (od 1997 roku),
"Almanachu Historycznego" (od 1999 roku),
"Biuletynu Komisji Historycznej Oddziału "Dziejów Najnowszych" (od 2008 roku).Członkostwo w Senacie UMCS w kadencji 1999-2001,
Członkostwo w Radzie Naukowo-Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 2001-2005,
Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji „Semper Polonia”  2002 (Warszawa),
Członkostwo w Radzie Muzeum Lubelskiego 2002-2006.

Wybrane publikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach drugiej wojny światowej, Lublin 1986.
 2. Polonia amerykańska wobec Polski (1918-1939), Lublin 1986, 1990.
 3. Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921, Lublin 1988;
 4. Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie światowej, Wrocław 1989.
 5. Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1990.
 6. Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1991.
 7. Ludność żydowska na Lubelszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obraz statystyczny, [w:] Ludność żydowska na Lubelszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obraz statystyczny, Lublin 1992.
 8. Słownik biograficzny miasta Lublina, pod. red. Witusik A., Skarbek J., Radzik Td., Lublin 1993.
 9. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941-1991, Lublin 1993, Londyn 1999.
 10. Yeshivah Hakhmei Lublin, Lublin 1994.
 11. Żydzi lubelscy w społeczności miasta XVI-XX w.[w:] Hawryluk W., Linkowski G., Żydzi lubelscy.   Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14-16 grudzień 1994 r.
 12. Polska Macierz Szkolna za granicą 1953-1993, Lublin 1995.
 13. Społeczność żydowska Lublina w międzywojennym dwudziestoleciu. Obraz statystyczny, [w:] Żydzi w Lublinie. t. I. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod. red. Radzik Td., Lublin 1995.
 14. Agudas Isroel (Związek Izraela) w Lublinie w latach 1919-1939, [w:] Żydzi w Lublinie. t. II. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod. red. Radzik Td., Lublin 1998.
 15. Pietrasiewicz Sz.,  Historia mówiona: rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem (UMCS), [w:] Scriptores Scholarum nr 1(18), 1998.
 16. Lubelska dzielnica zamknięta. Żydzi w Lublinie (1939-1942), Lublin 1999, Lublin.
 17. Żyli z nami, [w:] Radzik Td., Witusik A., Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.
 18. Dzieje miasta, t. II., Lublin 2000 (współautor Wiesław Śadkowski). Scriptores. Lublin, nr 27, Lublin 2003.
 19. Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007.
 20. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Londyn 1997.
   
 
 
 
 
 
 
Przygotowała Emilia Kalwińska

 

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe