Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Przystojecki (1981–2022)

Historyk, archiwista, genealog, działał jako researcher specjalizujący się w badaniach genealogicznych dotyczących Żydów Lublina i Lubelszczyzny. W Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” zajmował się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów dotyczących lubelskich Żydów. W latach 2015–2022 koordynator projektu „Lublin. 43 tysiące”, w ramach którego tworzone są bazy danych przedwojennych mieszkańców Lublina oraz system HGIS, który mapuje historyczną przestrzeń miasta.

Tadeusz Przystojecki (1981–2022)
Tadeusz Przystojecki podczas Zjazdu Lublinerów w 2017 roku, fot. M. Butryn

Spis treści

[RozwińZwiń]

BiogramBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tadeusz Przystojecki urodził się 8 maja 1981 roku w Lublinie. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu (1990–1996) i IX Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lublinie w klasie o profilu francuskim (1996–2000). W latach 2000–2006 studiował historię, w specjalności archiwistyka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończył zdobyciem tytułu zawodowego magistra. Po ukończeniu studiów ukończył dodatkowe szkolenia z zakresu archiwistyki, digitalizacji archiwaliów i tworzenia baz danych (m.in. w Archiwum Państwowym w Lublinie).

Tadeusz Przystojecki od 2003 roku był związany z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, początkowo jako wolontariusz, praktykant i stażysta. W okresie od listopada 2006 roku do lutego 2022 roku był zatrudniony jako etatowy pracownik. Był koordynatorem projektów: „Lublin 2.0. Wirtualna rekonstrukcja miasta”, „Lubelska Biblioteka Wirtualna”, „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”, „Lublin. 43 tysiące”, „Lublin-Antwerpia”, „Lublin w dokumencie".

Od 2017 roku kierował zespołem mapowym HGIS Lublin.

Aktywnie współpracował m.in. przy tworzeniu haseł na potrzeby „Leksykonu Lublin” oraz Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny.

Jego zainteresowania koncentrowały się wokół szeroko pojętej wielokulturowości Lublina, zwłaszcza w zakresie historii najnowszej. Był badaczem procesów zachodzących w społeczeństwie, relacji pomiędzy poszczególnymi grupami ludności. Interesował się zagadnieniami związanymi z dziejami układów przestrzennych, historią nieruchomości. Specjalizował się w dziedzinie archiwistyki, prowadził kwerendy archiwalne w archiwach, bibliotekach i urzędach na potrzeby poszukiwań genealogicznych.

Biegle posługiwał się językiem angielskim i rosyjskim.

W życiu prywatnym interesował się muzyką, mindmappingiem, nowoczesną psychologią, uprawiał żeglarstwo jachtowe i kolarstwo.

Zmarł 24 lutego 2022 roku w Lublinie.

Projekty (wybór):Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lublin 2.0. Wirtualna rekonstrukcja dziejów miasta,

Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość,

Lublin w dokumencie

Lublin. 43 tysiące,

Lublin–Antwerpia,

Bazy danych.

Publikacje (wybór):Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Życie codzienne w lubelskiej dzielnicy żydowskiej w latach 1918–1939,

Rola ulicy Cyruliczej jako pomostu historycznego pomiędzy Lublinem dzisiejszym a dawnym,

Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu,

Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” – wizualizacja wiedzy o architekturze drewnianej jako forma ochrony zabytków,

Lublin 1918 świadkowie wielkiej historii

Śledztwo w sprawie rodziny Krymholc,

Przystanek Antwerpia

Historyczny geoportal Lublina (Lublin HGIS) – o bazach danych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Udział w seminariach i konferencjach (wybór):Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (2013),

Warsztaty genealogiczne Poszukiwanie lubelskich korzeni podczas Zjazdu Lublinerów (2017),

38. Żydowska Konferencja Genealogiczna / 38th International Conference on Jewish Genealogy (2018),

Seminarium: „opowiedzieć / miejsca, mapy” (2021).

Wywiady: Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wywiad z Tadeuszem Przystojeckim w ramach Neshoma Project

Getting to Know Tadeusz Przystojecki By Leora Tec

WspomnieniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Robinn Magid

Tzvika Shulman

Tsvika Rubin

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały