Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Przystojecki (1981–2022) ENGLISH VERSION

Tadeusz Przystojecki was a historian, archivist and genealogist. He worked as a researcher specializing in genealogical research about the Jews of Lublin and the Lublin region. At the Grodzka Gate–NN Theatre Centre he was involved in collecting and making available material about the Jews of Lublin. From 2015-2022, he served as coordinator of the Lublin. 43 Thousand project, within which databases of the prewar Jewish inhabitants of Lublin were created. Tadeusz was part of the team that created the HGIS system, which maps the historical space of the city.

Tadeusz Przystojecki (1981–2022) ENGLISH VERSION
Tadeusz Przystojecki during the Lubliner Reunion in 2017, photo: M. Butryn

Spis treści

[RozwińZwiń]

BiographyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tadeusz Przystojecki was born on May 8, 1981 in Lublin. He studied piano at the Karol Lipiński State Music School in Lublin (1990-1996) and at the 9th Mikołaj Kopernik Secondary School in Lublin (1996-2000). From 2000-2006, he studied history, specializing in archival science, at the Faculty of Humanities of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. He completed his studies with an MA degree. After graduating, he completed additional training in archival science, digitization of archival materials and creating databases (e.g., in the State Archives in Lublin).

Tadeusz Przystojecki has been connected with the Grodzka Gate–NN Theatre Centre since 2003, initially as a volunteer, intern and trainee. From November 2006 to February 2022, he served as a full-fledged employee. He was the coordinator of a number of projects: Lublin 2.0: Virtual Reconstruction of the City; The Lublin Virtual Library and Wooden Treasure. By protecting the heritage we create the future; Lublin. 43 thousand; Lublin-Antwerp; Lublin in a document.

From 2017–2022 he headed the map team of HGIS Lublin.

Among his many activities Tadeusz was part of the team that created entries for the "Lexicon of Lublin" and the Calendar of Lublin and the Lublin Region.

Through his work in Brama Grodzka-Teatr NN, Tadeusz focused on the broad multiculturalism of Lublin, especially in its recent history. He was a researcher of the processes occurring in society, and of relationships between particular population groups. He was interested in issues related to the history of spatial arrangements and real estate history. He specialized in the field of archival science and conducted archival searches in archives, libraries and offices for the purpose of genealogical research.

Tadeusz was fluent in English and Russian.

In his private life, he was interested in music, mindmapping, modern psychology, and enjoyed yacht sailing and cycling.

Tadeusz Przystojecki died on February 24, 2022 in Lublin, Poland.

ProjectsBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lublin 2.0. Virtual Reconstruction of the History of the City

Wooden Treasure. By protecting Heritage We Create the Future

Lublin in a Document

Lublin. 43 Thousand

Lublin-Antwerp

Databases

PublicationsBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Życie codzienne w lubelskiej dzielnicy żydowskiej w latach 1918–1939 [Everyday Life in Lublin's Jewish Quarter, 1918-1939],

Rola ulicy Cyruliczej jako pomostu historycznego pomiędzy Lublinem dzisiejszym a dawnym [The Role of Cyrulicza Street as a Historical Bridge between the Lublin of Today and Yesterday],

Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu [Wooden Treasure. By protecting Heritage We Create the Future. Summary of the Project],

Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” – wizualizacja wiedzy o architekturze drewnianej jako forma ochrony zabytków [Project "Wooden Treasure. By protecting Heritage We Create the Future - visualisation of knowledge about wooden architecture as a form of historic monuments protection],

Lublin 1918 świadkowie wielkiej historii [Lublin 1918 - Witnesses to Momentous History],

Śledztwo w sprawie rodziny Krymholc [Investigation of the Krymholc Family],

Przystanek Antwerpia [The Antwerp Stop],

Historyczny geoportal Lublina (Lublin HGIS) – o bazach danych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN [Historical Geoportal of Lublin (Lublin HGIS) - about the Databases of the Grodzka Gate–NN Theatre Centre].

Participation in seminars and conferences (selection):Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

XXI National Congress of Student Historians (2013),

Genealogical Workshop: Searching for Lublin Roots, Lubliner Reunion (2017),

38th Jewish Genealogy Conference / 38th International Conference on Jewish Genealogy (2018),

Seminar: Telling / Places, Maps (2021).

InterviewsBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Interview with Tadeusz Przystojecki as part of the Neshoma Project 

Getting to Know Tadeusz Przystojecki by Leora Tec.

RemembrancesBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Robinn Magid

Tzvika Shulman

Tsvika Rubin

Powiązane osoby

Zdjęcia

Wideo