Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Kłak (ur. 1932)

Profesor Tadeusz Kłak nazwał Lublin „Miastem Poetów". Badacz niezmiernie przyczynił się do spopularyzowania twórczości wybitnych twórców, związanych z tym miastem. Jego praca jest wyjątkowo ważna, szczególnie jeśli chodzi o dzieła Czechowicza, który stał się dzięki opracowaniom Profesora artystą bardziej znanym i cenionym w kraju. Poświęcił swoje prace awangardzie lubelskiej i warszawskiej. Analizował dzieła pisarzy tj.: Józef ŁobodowskiEdward Stachura, Tadeusz Peiper czy Bolesław Prus. Publikował m.in. na łamach "Kameny". Zajmował się zarówno historią literatury polskiej oraz eseistyką, jak i  dziennikarstwem. Obecnie emerytowany pracownik Uniwersytetu Śląskiego był związany z Lublinem, ale także z Nałęczowem, gdzie w latach 1961-1970 mieszkał z żoną i zajmował się Muzeum im. Bolesława Prusa.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Miejsce urodzeniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Urodził się 21 sierpnia 1932 roku w Porąbkach koło Kielc. W 1951 roku w Kielcach ukończył liceum im. Księdza Piotra Ściegiennego.

DebiutyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1953 roku podczas studiów na filologii polskiej, w latach 1951 - 1956 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim debiutował jako dziennikarz artykułem Błogosławiona bądź chwilo (O Bożym Narodzeniu w poezji polskiej) w „Słowie Powszechnym". Natomiast pierwszy debiut krytyczno-literacki ukazał się tygodniku „Dziś i Jutro" i nosił tytuł Żeromski w słowach poetów

 

Lata studenckie przyniosły aktywną działalność Koła Polonistów KUL, gdzie m.in. udzielał się jako redaktor „Teatru Akademickiego". W 1955 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz we „Wrocławskim Tygodniku Katolików". 1956 - Obrona pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Ireny Sławińskiej.

Praca dydaktyczna i dorobek naukowyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1961-1970 - kierownik Muzeum im. Bolesława Prusa w Nałęczowie. Jednocześnie zbierał materiały dla Muzeum im. Józefa Czechowicza.

Był członkiem m.in.: Komitetu Nauk o Literaturze, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich, Związku Literatów Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL.

1970- obrona doktoratu nt. poezji Józefa Czechowicza na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki.

1970- adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Śląskim. W tym czasie dorobek młodego pracownika naukowego liczyła 1970 ponad dwieście pozycji.
 

Współpracował z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, a także przewodził Komitetowi Redakcyjnemu serii Spotkania z literaturą, która była wydawana przez katowicki oddział PAN. Pełnił rolę sekretarza i przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Katowickiego PAN.

1980 - stanowisko docenta

1987 - tytuł profesora nadzwyczajnego

1999 - tytuł profesora zwyczajnego

1983 - 1992 - kierownik Zakładem Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim Uniwersytetu Śląskiego

Tadeusz Kłak jest obecnie autorem ponad 400 pozycji bibliograficznych.

 

Laureat Nagrody Ministra Kultury, uhonorowany „Srebrnym Krzyżem Zasługi"; odznaką „Zasłużony Działacz Kultury" oraz „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego".

Wybrane publikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 

                                                                                                    Opracowała Alesandra Zińczuk