Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szeroka 41 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Szerokiej 41. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: 459
Numer hipoteczny: 303, 304 bądź 305
Numer przed 1939: Szeroka 41
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Szeroka 41 na mapie Lublina z 1928 roku

Szeroka 41 na panoramie Lublina z lat 30. XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Brak informacji na temat funkcji budynku.

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Rozenfajn Benysz
1915 - Kuperszmidt Majer
dane z dnia 05.XII.1940 - Kupferszmidt Getla, Ita

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 13

Żydów - 172

52 63 38 32  

 

Dodatkowe informacje:
[Inspekcja budowlana sygn. 3184 – Nadstawna 12, dane według karty realności z 1940 r.]
- Sura Mandelhern [Mandelkiern] (rodzice Icek i Bajla), zameldowana pod adresem Szeroka 41, była właścicielem budynku mieszczącego się przy ulicy Nadstawna 12.

Rada Żydowska w Lublinie (Judenrat), nr zesp. 891, sygn. 151
- Budynek przy ul. Szerokiej 41 został wymieniony w imiennym wykazie Żydów zamieszkałych w poszczególnych domach sporządzonym w czerwcu 1940 r.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 5268]:

Powierzchnia: ogółem: 495 m2, w tym:
 - zabudowana: 383 m2
 - niezabudowana: 112 m2

Długość frontu: 19 mb.

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Inspekcja Budowlana, sygn. 5268:

- Fotografie kamienicy przy ul. Szerokiej 41 z 1938 r.
• fot. 1 - ściana północna
• fot. 2 - ściana zachodnia
• fot. 3 - ściana wschodnia

- Plan posesji - Szeroka 41, karton na płótnie, 5 x A4, plan sytuacyjny, przekroje pięter, elewacja od strony Czechówki - 1938 r.;

- Kopia planu sporządzona na kartonie

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1. Inspekcja budowlana, sygn. 3184

2. Inspekcja budowlana, sygn. 5268

3. Rada Żydowska w Lublinie (Judenrat), nr zesp. 891, sygn. 151