Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szeroka 2 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Szerokiej 2. Obecnie adres nie istnieje.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 394
Numer hipoteczny: 252
Numer przed 1939: Szeroka 2/Cyrulicza 20
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Szeroka 2Szeroka 2 na mapie Lublina z 1928 roku

Szeroka 2Szeroka 2 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


AmL 1918 - 1939, sygn. 3583
1927 - Boruch Mordko Heker – pracownia kamasznicza

Księga Adresowa Polski z 1929 r.
1929 - Joel Bekerman – skóry
1929 - Sura Jurfest – galanteria

AmL 1918 - 1939, sygn. 2627
1930, 1931 - Kelman Icek Heker – świąteczny wypiek macy

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:

dane z dnia 12.X.1896 - SS. Żaby i Goldkrauta
1915 - Dozór bóżniczy
dane z 1936 - Gmina Żydowska ( 50%), Lejb Erman (Łódź), Josef Goldbaum (Olejna 2), Chana Waserman (Nadstawna 20), Idel Zylbersztajn (Cyrulicza 20), Pinches Zylbersztrum, Kelman Hekier
Dane według Karty Realności - Gmina Żydowska w Lublinie
 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 3

Żydów - 165

49 60 12 47  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości wg. Zawodu (1940 r.):

(Inspekcja Budowlana sygn. 5227)

 

Zawód Liczba osób zamieszkałych Uwagi
Pracownicy umysłowi -  
Wolne zawody -  
Robotnicy 7  
Kupcy i przemysłowcy -  
Rzemieślnicy 4  
Rolnicy -  
Inne zawody -  
Bez zawodu 9  

 

 

Miejsce położenia domu modlitwy / bożnicy:

 

Nazwa synagogi lub domu modlitwy: Synagoga Hirsza Doktorowicza, zwana Bożnicą Kotlarską
Data powstania: lata 40. XVII w.
Godziny otwarcia: -
Powody zamknięcia: brak danych
Własność domu (prywatna): -
Własność domu (Gmina śydowska): Żydowska Gmina Wyznaniowa
Ogólna liczba (bożnice): -
Ogólna liczba (domy modlitwy): -
Frekwencja dzienna (domy modlitwy): -
Frekwencja dzienna (bożnice): -
Informacje dodatkowe: Opiekował się nią cech kotlarzy.

 

Nazwa gminy wyznaniowej: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie
Siedziba gminy: Lublin, ul. Rynek 5
Miejscowość wchodząca w skład gminy: ul. Szeroka
Nazwa synagogi lub domu modlitwy: -
Data powstania: 1820 r.
Godziny otwarcia: czynny bez przerwy
Powody zamknięcia: -
Własność domu (prywatna): -
Własność domu (Gmina Żydowska): Żydowska Gmina Wyznaniowa
Ogólna liczba (bożnice): -
Ogólna liczba (domy modlitwy): 1
Frekwencja dzienna (domy modlitwy): 30

 

 

Dodatkowe informacje:

Lubelskie tropy Czechowicza i Antologia
- 34. synagoga Jelenia Doktorowicza - Szeroka 2

Żydowskie miejsca w Lublinie
- Synagoga Kotlarzy; wcześniej dom Doktorowiczów, gdzie mieszkał Hirsz Doktorowicz, nadworny faktor króla Władysława IV

 

 

Historis własnościowa:

Dom murowany trzykondygnacyjny.


Właściciele w 1936 roku:
1) Gmina Żydowska – 50%,
2) Lejb Erman – Łódź,
3) Josef Goldbaum – Lublin, Olejna N 2,
4) Czarna Waserman, Nadstawna 20,
5) Idel Zylbersztajn, Cyrulicza 20,
6) Pinches Zylbersztrum,
7) Kelman Hekier1

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Karta realności z 1940 r. [Inspekcja Budowlana, sygn. 5227]:


Położenie: Szeroka 2 / Cyrulicza 20

Powierzchnia: ogółem: 394 m2, w tym:
 - zabudowana: 308 m2,
 - niezabudowana: 86 m2


Długość frontu: 11 mb

Liczba mieszkań: 11


Budynek jest własnością Gminy Żydowskiej w Lublinie.

 

Fragmenty relacji mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Aleksander Grinfeld
„Ja wiem że jako stosunkowo mały chłopak kilkakrotnie chodziłem z dziadkiem do Synagogi, która
była na ulicy Szerokiej. Na początku ulicy Szerokiej - to było za Bramą Grodzką.”

*
„Dokładnie nie pamiętam tej Synagogi, ja tylko pamiętam, że to była ulica Szeroka albo 2 albo 4.
To był drugi dom, wąski taki dom i Synagoga była na piętrze.”

 

Halina Reichaw
„Cyrulicza to była bardzo ważna ulica w moim życiu. Ona była mniej więcej vis-a-vis Lubartowskiej
14, mniej więcej na tym odcinku. Była też taka mała uliczka, która prowadziła na Stare Miasto,
tam w kierunku Grodzkiej.”
*
„Na Cyruliczej były sklepy gdzie stały beczki ze śledziami, sprzedawali też bajgle nadziane
na takich patykach, były beczki z kiszonymi ogórkami. Były takie sklepiki, ale sprzedawcy
wystawiali swoje towary na ulicę.”
*
„Kiedy wybuchła wojna, wyrzucono nas z mieszkania i zamieszkaliśmy na Cyruliczej, u znajomej
pani, która miała duży dom. Później cała nieparzysta strona Lubartowskiej przeszła na tzw.
„dzielnice żydowską”. Był to pierwszy etap wyrzucania Żydów z mieszkań, nasza strona została
polska, a ta druga strona łącznie z tą właśnie całą dzielnicą, z ulicą Cyruliczą i Szeroką to była
część żydowska. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba mieszkaliśmy pod adresem Cyrulicza 6.”
*
„Cyrulicza i inne ulice na początku nie były zamknięte, to była tworzona tylko taka dzielnica,
że gromadzili Żydów. Później moją babcię zabrali wraz z innymi starymi Żydami do synagogi
na ulicy Cyruliczej i tak ich spalili. My tylko słyszałyśmy że babcia tam była, nie widziałyśmy tego.”

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja Budowlana, sygn. 5227:
- plan sytuacyjny, 1940 r.

 

Fotografie przedwojenne:

Lublin, ulica Szeroka 2, Szeroka 4 i Szeroka 6, autor: Stefan Kiełsznia, ok. 1938 r.

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. APL, IB sygn. 5227

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. AmL 1918 - 1939, sygn. 2627, 3583
3. Inspekcja Budowlana sygn. 5227
4. Księga Adresowa Polski z 1929 r