Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”

Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” powstał w 2005 roku przy Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie. Pomysłodawcą i pierwszym komisarzem był Szymon Pietrasiewicz, który w rok po powołaniu festiwalu został koordynatorem Przestrzeni Działań Twórczych Tektura, będącej odtąd współorganizatorem. Ambicją przygotowujących „Kontestacje” jest zgromadzenie na lubelskiej imprezie teatrów akademickich z całego kraju, ale – jak sami deklarują – „Kontestacje” stanowią przegląd teatrów „studenckich i nie tylko”.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Idea festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Festiwal nie jest konkursem. Jego podstawowe założenie to aktywizacja studenckiego środowiska do zainteresowania teatrem. Nazwa własna festiwalu – „Kontestacje” – ma odzwierciedlać poszukiwanie takich teatrów, które odznacza krytycyzm wobec zastanej rzeczywistości, a nawet sprzeciw prowadzący do odrzucenia powszechnie przyjętych norm oraz wartości życia i estetyki scenicznej. Mimo buntowniczego stosunku do wszystkiego, co utrwalone społecznie, w swoim tekście programowym dają wyraz świadomości tradycji teatralnej tego miejsca – Studenckiej Wiosny Teatralnej i Konfrontacji Młodego Teatru.
Do udziału w festiwalu kwalifikuje Rada Programowa i komisarz (od 2010 roku jest nim Daniel Adamczyk – szef wszystkich działań teatralnych w „Chatce Żaka”) na podstawie nadesłanej kasety video lub CDR, DVD z zapisem zgłaszanego spektaklu.

Program festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Od 2005 roku impreza uległa wielu modyfikacjom. I tak VI edycja w 2010 roku przebiegała pod znakiem przyjętych wówczas postanowień, by przekształcić ją w kompilację różnych sztuk – muzyki, plastyki, happeningu. Wówczas została także wzbogacona o warsztaty (czytania dramatu, tworzenia masek, ruchu performatywnego) oraz pokazy filmowe. Zestaw propozycji z roku na rok się powiększa. „Kontestacjom” zaczęły też towarzyszyć panele dyskusyjne prowadzone przez teatrologów z UMCS dr Irinę Lappo i dr. Jarosława Cymermana.

Na „Kontestacjach” młodą scenę lubelską reprezentowały: Teatr Widzenie (Czego oczekujesz ode mnie tej dzisiejszej nocy), Czytelnia Dramatu (Wejście smoka. Trailer), Nasza Lepsza (Nowe szaty cesarza), No Name Theatre (The Lover i Play), Teatr Centrum Projekt Maat (Jiu), Ewelina Drzał z Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej (Iloraz), Mateusz Nowak (Teatralność), SCENA 21 (W imię ojca i syna), Izabela Śliwa (Mamałyga), Teatr Enigmatic (Niedźwiedź), Grupa Teatralna Kolektyw (Sytuacja Komercyjna), Teatr Panopticum (Anatomia Sukcesu), Teatr Pierwszego Kontaktu (Strona 44), Teatr Boczny (M).

Festiwalowi od początku towarzyszą atrakcyjne wizualnie plakaty.