Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Struktury - czasopismo Grupy Zamek

Spis treści

[RozwińZwiń]

PomysłBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


15 maja 1959 roku ukazał się pierwszy numer pisma „Struktury". Był to dodatek plastyczny do "Kameny", redagowany przez Jerzego Ludwińskiego. „Struktury" były teoretycznym uzupełnieniem działalności Grupy „Zamek". Pierwsze numery i dyskusje nad nimi miały miejsce w domu rodziców Jerzego Ludwińskiego. Pismo wydawane było do 1961 roku. Ukazało się 11 numerów "Struktur".

 

AutorzyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Pismo redagował Jerzy Ludwiński. Obok Ludwińskiego w piśmie publikowali też inni teoretycy sztuki związani z „Zamkiem": Urszula Czartoryska, Hanna Ptaszkowska, Wiesław Borowski, Mariusz Tchorek, Erna Rosenstein, Tytus Dzieduszycki. W „Strukturach" można też znaleźć teksty Oskara Hansena, Edouarda Jaguera, Henry Moore`a i Aleksandra Wojciechowskiego.

Charakterystyka pismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Luiza Nader napisała o "Strukturach": Jerzy Ludwiński (...) był również redaktorem "Struktur" - dodatku do pisma "Kamena", poświęconego sztuce nowoczesnej, który w propagowaniu sztuki najnowszej w prowincjonalnym Lublinie odegrał bardzo znaczącą rolę. W "Strukturach" znaleźć można było recenzje z odbywających się w całej Polsce wystaw, omówienie twórczości nowoczesnych artystów polskich i zagranicznych, ankiety dotyczące np. oceny współczesnego życia artystycznego w Lublinie.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Rottenberg A., Struktury, [w:]
Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, red. A. Wojciechowski, s. 463.
Nader L., Od Koła Młodych Plastyków do Grupy Zamek. Krótka historia, [w:] Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łodź 2002, s. 95-102.

Spis zawartościBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


 Struktury, nr.1   Nr 1 (15 V 1959)
Wojciechowski Aleksander, Polskie malarstwo figuratywne młodego pokolenia
Borowski Wiesław, O aktualnych zjawiskach w rzeźbie (1)
Kowalska Bożena, Mimo woli porównując
Stasiakówna Janina, Eugeniusz Waleszyński (1907-1959)
Z wystaw lubelskich
Ludwiński Jerzy, Amatorzy na Zamku
J. L., Nowa grupa „Inops"
J. L., Grafika bezforemna Podciechowskiego
Ptaszkowska Hanna, Wystawa rysunków i szkiców malarskich od Młodej Polski do dziś
May Maria, Grafika Holenderska w Muzeum Lubelskim
 Struktury, nr.2  

Nr 2 (15 VI 1959)
Ptaszkowska Hanna, Klasyka czy awangarda?
Tchorek Mariusz, W poszukiwaniu trzeciego wymiaru
Czartoryska Urszula, Kilim i wycinanka ludowa czy kompozycja Braque'a
Czartoryska Urszula, Ptaszkowska Hanna, Borowski Wiesław, Ludwiński Jerzy, Wystawy
Olszewski Andrzej K., Neoplastycyzm. Najwyższe stadium abstrakcji geometrycznej

 Struktury, nr.3  

Nr 3 (15-30 VII 1959)
Ankieta lubelska
Nowy zarząd Związku Plastyków
Tchorek Mariusz, W poszukiwaniu trzeciego wymiaru (2)
Henisz Aleksander, Adolph Gottlieb
Rosenstein Erna, Kilka luźnych notatek z jednej z wystaw paryskich
Czartoryska Urszula, Ptaszkowska Anna, Bogucki Janusz, Borowski Wiesław, Jerzy Madeyski, Ludwiński Jerzy, Wystawy
Ludwiński Jerzy, Impresjonizm

 Struktury, nr.4  

Nr 4 (1-31 VIII 1959)
Ludwiński Jerzy, „Phases" i odstępstwa (1)
Borowski Wiesław, O aktualnych zjawiskach w rzeźbie (2)
Ankieta lubelska
Czartoryska Urszula, Ptaszkowska Hanna, Bogucki Janusz, Borowski Wiesław, Jerzy Madeyski, Ludwiński Jerzy, Wystawy

 Struktury, nr.5  

Nr 5 (15 IX 1959)
Bogucki Janusz, Obraz wewnętrzny czyli na śladach nowej awangardy
Ankieta lubelska
Borowski Wiesław, O aktualnych zjawiskach w rzeźbie (3)
Ludwiński Jerzy, „Phases" i odstępstwa (2)
Czartoryska Urszula, Ptaszkowska Hanna, Bogucki Janusz, Borowski Wiesław, Jerzy Madeyski, Ludwiński Jerzy, Wystawy

 Struktury, nr.6  

Nr 6 (1-31 XI 1959)
Bogucki Janusz, Obraz wewnętrzny czyli na śladach nowej awangardy. Dokończenie
Borowski Wiesław, U kresu obrazu
Ptaszkowska Hanna, Dobre malarstwo i Art. Fiction. III Ogólnopolska Wystawa Sztuki Nowoczesnej
Prasa o Wystawie, Zestawił Ludwiński Jerzy
Bogucki Janusz, O Wystawie

 Struktury, nr.7  

Nr 7 (30 XI 1959)
Moore Henry, Uwagi o rzeźbie, tłum. Tchorek Mariusz
Z Vitalia Nell'Arte
Wojtysiak Kajetan, Stanisław Zalewski - malarz klasyczny
Z zagranicy
Ludwiński Jerzy, Jan Ziemski - przeciw abstrakcji bezforemnej
Czartoryska Urszula, Ptaszkowska Hanna, Bogucki Janusz, Borowski Wiesław, Jerzy Madeyski, Ludwiński Jerzy, Wystawy

 Struktury, nr.8  

Nr (1) 8 (31 I. 1960)
Jagouer Eduard, Przedmiot surrealistyczny, wybrał i przełożył Henisz Aleksander
Michalczuk Stanisław, W Lublinie i w Europie
Rozmowa o plastyce (udział biorą: Aleksander Wojciechowski, Hanna Ptaszkowska, Wiesław Borowski)
Album Kononowicza
Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Lubelskim
Dzieduszycki Tytus, Notatki z wystaw paryskich

 Struktury, nr.9  

Nr 2 (9) (15-31 XII 1960)
Hansen Oskar, Forma Otwarta w architekturze. Sztuka wielkiej liczby
Wojtysiak Kajetan, Dlaczego ich malarstwo jest dobre
Borowski Wiesław, Konfrontacje, penetracje, panoramy
Ludwiński Jerzy, I

 Struktury, nr.10  

Nr 3 (10) (31 I 1961)
Ludwiński Jerzy, II
Architektura radziecka
Ankieta
Michalczuk Stanisław, Nowe formy w architekturze radzieckiej
Borowski Wiesław, Polska rzeźba nowoczesna. Zjawiska najważniejsze
J.L., III

 Struktury, nr.11  

Nr 11 (30.XI. 1961)
Bogucki Janusz, Jakie znaczenie dla sztuki mogą mieć loty kosmiczne?
Kotowicz Krystyna, Plastycy łódzcy w Lublinie
A jaka powinna być sztuka epoki lotów kosmicznych? Zebrał Jerzy Ludwiński