Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Stowarzyszenie Grupa Studnia O.

Działające od 1997 r. pierwsze w Polsce stowarzyszenie opowiadaczy o charakterze edukacyjnym i animującym działania parateatralne. Realizuje projekty społeczno-kulturowe, m.in. „Opowiedz sąsiedzie”, „Bajanie na polanie”, „Cudowna podróż. Wędrowny festiwal opowiadania 2012”, „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2012″, "Scena Opowiadania 2013", "Mali ambasadorowie kultury. Opowiedz swoją Warszawę". Źródłem opowieści jest tradycja literatury ustnej oraz historie autorskie. Opowiadane historie pochodzą z różnych stron świata (m.in. z Afryki, Bliskiego Wschodu, Syberii), kultur (m.in. opowieści żydowskie, cygańskie) i czasów (m.in. tradycyjne baśnie, legendy miejskie, opowieści futbolowe).

Spis treści

[RozwińZwiń]

Jak mówią o działalności stowarzyszenia jego członkowie: „Nasza działalność nie jest jednak próbą rekonstrukcji dawnych praktyk opowiadania czy wiernym odtwarzaniem tradycyjnych narracji. Sztukę opowiadania traktujemy jako indywidualną twórczość artystyczną, inspirowaną tradycją, lecz wpisującą się w kontekst współczesności. Praktykę opowiadania historii łączymy z rozległą działalnością animacyjną i edukacyjną. Opowiadanie stanowi bowiem atrakcyjną formułę poznawania innych kultur, jest powszechnie zrozumiałym językiem dialogu międzykulturowego. Elastyczność i otwartość formuły opowiadania pozwala nam wpisywać się w różnorodne projekty społeczno-kulturowe – zarówno tematycznie, jak i pod względem formalnym: od kameralnych spotkań w kręgu po wielkie widowiska. Prowadzimy także wiele projektów badawczych nad tradycją opowiadania w różnych kręgach kulturowych. Wypracowaną przez nas formą spotkania jest widowisko narracyjne, które nawiązuje do tradycji starożytnego sympozjonu, gdzie opowieści harmonijnie współistnieją z dyskursem naukowym, muzyką, elementami uczty”.


Jeden z projektów muzyczno-literackich przeprowadzony przez stowarzyszenie to „Taniec Opowieści, czyli chasydzi Piaseczna” upowszechniający wiedzę o obyczajach i świętach żydowskich. Trwał od lutego 2002 r. do marca 2003 r. Zbieraniu opowieści z Piaseczna towarzyszyły prowadzone w szkołach warsztaty zmierzające do widowiska – wieczoru opowieści z historiami z przedwojennego polsko-żydowskiego miasteczka. Finał projektu odbył się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Stowarzyszenie przygotowało też publikację podsumowującą zbudowany wokół motywów z „Odysei” Homera projekt „Odyseja 2011”, w ramach którego zaprezentowano widowisko narracyjne „Mediterraneo”, stanowiące wstęp do warsztatów twórczych z młodzieżą z liceów ogólnokształcących. Kulminacją projektu było widowisko współtworzone przez uczestników warsztatów zaprezentowane 17 listopada 2011 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie.

W skład Stowarzyszenia Grupy Studnia O. Wchodzą artyści o różnej profesji i rozmaitych pasjach:
 

Beata Frankowska, opowiadaczka, współzałożycielka Stowarzyszenia Grupa Studnia O., pisarka, redaktorka, organizatorka widowisk narracyjnych dla dorosłych i dzieci.
 

Magda Lena Górska, absolwentka polonistyki na UW (specjalizacja „Animacja kultury”), uczestniczka staży teatralnych i wypraw OPT Gardzienice, pieśniarka, opowiadaczka, stała współpracowniczka Centre de Litterature Orale z Vendome, jednego z najbardziej uznanych ośrodków sztuki opowiadania we Francji.
 

Paweł Górski, fizykoterapeuta i rehabilitant, na co dzień pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.
 

Jarosław Kaczmarek, polonista, opowiadacz, autor piosenek, animator kultury, twórca oryginalnej warszawskiej gry narracyjnej „Powrót Bazyliszka”; zajmuje się przede wszystkim problematyką miejskiej kultury współczesnej.
 

dr Agnieszka Aysen Kaim, adiunkt w Instytucie Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, opowiadaczka, orientalistka, koordynatorka projektów kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, tłumaczka języka tureckiego i angielskiego; zajmuje się szerokim kręgiem tradycji ustnej Bliskiego Wschodu.
 

Dorota Maciejuk, aktorka, opowiadaczka, współtwórczyni wielu widowisk Grupy Studni O. dla dzieci i dorosłych; w opowiadaniu wykorzystuje techniki teatralne, m.in. pantomimę.
 

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, opowiadaczka, realizatorka wielu widowisk narracyjnych, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania „Studnia Opowieści”, wieloletnia kierownik specjalizacji „Animacja kultury” w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, autorka publikacji i artykułów dotyczących animacji kultury i edukacji kulturalnej; lituanistka, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury w IKP UW, autorka książki „O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie b. Wielkiego Księstwa Litewskiego” (Universitas, Kraków 2008).

 

Opracowała: Olga Nowak, Aleksandra Zińczuk

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bibliografia:
 

  • http://www.studnia.org
  • http://www.studnia.org/about-2
  • http://www.studnia.org/2011/05/08/opowiadacze-kontakty
  • http://www.studnia.org/repertuar-2012
  • http://www.studnia.org/2013-projekty
  • http://www.studnia.org/piaseczno/ramka.htm
  • http://www.studnia.org/biblioteka/odyseja-2011

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Słowa kluczowe