Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Stolarska 6 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Stolarskiej 6.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: KW 10879

Numer obecny: Stolarska 6

Funkcje

Budynek mieszkalny. Garaże.

Kalendarium

1913 – plan sytuacyjny, na którym zaznaczono budynek mieszkalny i dwa budynki stajni

od 1928 – dom użytkowany przez Marię Łuszczewską

1936 – przeprowadzenie Ankiety

1938 – projekt parterowych, murowanych garaży w miejsce stajni zachodniej

1940 – rozbiórka drugiej stajni

1947 – właścicielem działki zostaje Marian Gutka

1999 – działka należy do Marka i Bernadety Kawków

Architekci

Autorem projektu parterowych, murowanych garaży pobudowanych w miejsce stajni zachodniej był arch. Tadeusz Witkowski.

Mieszkańcy

Na planie sytuacyjnym z 1913 roku na posesji Stolarska 6 zaznaczono mały budynek mieszkalny ustawiony szczytowo w linii regulacyjnej ulicy oraz dwie stajnie wzdłuż dłuższych boków działki. Z Ankiety przeprowadzonej w 1936 roku z właścicielką posesji Marią Łuszczewską wynika, że zarówno bydynek mieszkalny jak i stajnie były zbudowane z drewna i kryte papą (budynki były przez nią użytkowane od 1928 roku). Działka nie była skanalizowana, na nieutwardzonym podwórzu znajdowała się studnia.

W 1938 roku, w miejsce stajni zachodniej, wzniesiono murowane garaże ciągnące się przez całą długość działki. Od strony ulicy Stolarskiej garaże posiadały piętrową, trójosiową, część mieszkalną.

W 1940 roku rozebrano drugą stajnię i zbudowano w jej miejsce drewnianą szopę i komórki.

W 1947 roku właścicielem nieruchomości został Marian Gutka, który na terenie działki planował założenie mydlarni (ostatecznie mydlarnia powstała przy Stolarskiej 8, terenie również należącym do Gutki).

W 1999 roku działka należała do Marka i Bernadety Kawków.

Opis

Budynek dwukondygnacyjny, o charakterze przemysłowym.

Literatura

Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie kwartału zabudowy zawartego pomiędzy ulicami Stolarska-Zamojska-Misjonarska-Farbiarska, Lublin 2005, mps WUOZ.

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Stolarskiej 6; Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 10 INSPEKCJA BUDOWLANA MIASTA LUBLINA [1926-]1944-1950[1951] » Jednostka: 5172; APL.

Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Stolarska nr 6 lok 1; Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 12 KSIĘGI MELDUNKOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA [1873-]1930-1950[-1960] » Jednostka:1991; APL.