Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Stefan Kiełsznia – bibliografia

Bibliografia tekstów poświęconych Stefanowi Kiełszni.

Monika Adamczyk-Garbowska, Marta Kubiszyn, Pamięć w fotografiach: Stefana Kiełszni dokumenty nieistniejącego żydowskiego miasta, [w:] Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Historyczne zdjęcia ulic dzielnicy żydowskiej w Lublinie, Lipsk 2011, s. 31–53.
Alfabet wspomnień – Stefan Kiełsznia, [audycja radiowa], autor: Krystyna Kotowicz, Radio Lublin 1985.
Dawny Lublin w fotogramach Stefana Kiełszni, „Kurier Lubelski”, 13.12.1977.
Dokument dla refleksji, „Sztandar Ludu”, 06.05.1985.
Dziś w obiektywie, jutro już historia, „Kurier Lubelski”, 05.08.1985.
Marcin Fedorowicz, Krytyczna analiza kolekcji Stefana Kiełszni. O datowaniu zdjęć, [w:] Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Historyczne zdjęcia ulic dzielnicy żydowskiej w Lublinie, Lipsk 2011, s. 7–13.
Henryk Gawarecki, Dawny Lublin na fotografiach Stefana Kiełszni, Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1977.
Jerzy Kiełsznia, Życiorys Stefana Kiełszni, [w zasobach archiwum rodzinnego].
Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty, „Żołnierz Polski”, R. 1946, nr 44 (60).
Eliza Kwaśniewska, Czar starego Lublina, „Sztandar Ludu”, R. 1986, nr 103.
Mieczysław Kurzątkowski [wstęp], Lublin trzech pokoleń, Lublin 1987.
Dominika Majuk, Agnieszka Wiśniewska, Skadrowane dla potomności: Stefan Kiełsznia, fotograf z Lublina, [w:] Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Historyczne zdjęcia ulic dzielnicy żydowskiej w Lublinie, Lipsk 2011, s. 21–31.
Joanna Młynarczyk, Ulice sklepów cynamonowych, „Kobieta i Życie”, R. 1992, nr 20.
Barbara Odnous, Fotograf zaginionego miasta, „Karta”, R. 2000, nr 31, 2000, s. 10–15.
Poland. Aperture to a World Laid Waste, Eretz Israel Museum, Tel Aviv 1988.
Silke Wagler, O archiwum fotografii Stefana Kiełszni: rodzaje zdjęć i konteksty ich powstania, [w:] Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Historyczne zdjęcia ulic dzielnicy żydowskiej w Lublinie, Lipsk 2011, s. 1–7.
Zbigniew Toczyński, Cynamonowe sklepy Stefana Kiełszni, „Fotografia”, R. 1985, nr 1, s. 13–17.
Joanna Zętar, Ikonografia lubelskiej dzielnicy żydowskiej, „Scriptores”, R. 2003, nr 28.