Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkania Teatralne „Zwierciadła”

Spotkania Teatralne „Zwierciadła” zaistniały w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w 2004 roku. Są konkursem o zasięgu wojewódzkim (pierwotnie miały być imprezą ogólnopolską i nadal zdarza się, że bierze w nich udział ktoś spoza Lubelszczyzny) przeznaczonym dla młodzieży w wieku licealnym.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Idea festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Od początku opiekę nad festiwalem sprawuje tutejsza polonistka Katarzyna Jóźwik. Koordynatorka festiwalu podkreśla rolę młodzieży w powstaniu i funkcjonowaniu imprezy. „Uczniowie przyszyli do mnie pewnego razu z inicjatywą festiwalu teatralnego dla szkół […]. Jedną z osób, które wiele do festiwalu wniosły, był Darek Figura […]. Co roku uczniowie służą wielką pomocą i zaangażowaniem, poświęcają mnóstwo swojego czasu. Gdyby nie oni, organizacja nie przebiegałaby tak sprawnie”1. Z czasem impreza się doskonaliła, a pomysłodawca „Zwierciadeł”, Dariusz Figura, stał się prezesem Fundacji Teatrikon służącej rozpowszechnianiu doświadczeń nabytych przy organizacji festiwalu. Opiekunkami „Zwierciadeł” stały się także Katarzyna Krzywicka i Małgorzata Chmielowiec, koordynatorki młodzieży.
Mottem Spotkań Teatralnych stało się zdanie Szekspira: Jeżeli oczy są zwierciadłem duszy człowieka, to teatr z pewnością tworzy zwierciadło dla duszy świata. Z niego też wzięła się nazwa własna imprezy.

Program festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W konkursowych zmaganiach może wziąć udział młodzież w wieku licealnym – zorganizowana w grupach szkolnych, przy domach kultury i klubach lub osoby działające samodzielnie.
Poziom pozycji teatralnych ocenia jury składające się zazwyczaj z aktorów profesjonalnych, reżyserów, recenzentów, animatorów kultury.
Młodzież rywalizuje o statuetki Dużego i Małego Zwierciadła (autorką statuetki jest uczennica tego liceum).
Poziom pozycji teatralnych ocenia jury składające się zazwyczaj z aktorów profesjonalnych, reżyserów, recenzentów, animatorów kultury.

Trzydniowy festiwal przebiega nie tylko na konkursowych zmaganiach, ale mieści też warsztaty teatralne, występy zaproszonych grup oraz spotkania z gośćmi specjalnymi. Wśród nich byli Janusz Opryński, dyrektor i reżyser Teatru Provisorium, Adam Woronowicz – aktor Teatru Narodowego, Włodzimierz Staniewski – założyciel, dyrektor i reżyser Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Bartosz Opania – aktor teatralny i filmowy, Jacek Król – wówczas aktor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, Leszek Mądzik – dyrektor i reżyser Sceny Plastycznej KUL.

Spotkania Teatralne „Zwierciadła” mają swój hymn wykonywany na otwarcie imprezy przez szkolny chór „Ergo Cantemus”.
W efekcie projektu Fundacji Teatrikon – „Spotkajmy Się Teatralnie” w 2012 roku Zwierciadła odbyły się również w pięciu innych miastach w Polsce. Swoje edycje zorganizowały szkoły w Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

 

Opracowała Magdalena Jankowska
Redakcja: Monika Śliwińska

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 http://www.itvl.pl/news/spotkania-teatralne-zwierciadla, [dostęp: 26.06.2013].