Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Solidarność” – Stan wojenny w Lublinie – kalendarium

Kalendarium wydarzeń związanych z wprowadzeniem i przebiegiem stanu wojennego w Lublinie.
 

12/13 grudnia 1981 – siły porządkowe dokonują rewizji w siedzibie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” oraz w pomieszczeniach większości struktur oddziałowych i zakładowych. Po północy 13 grudnia zomowcy przystępują do szturmu na siedzibę związku przy ulicy Królewskiej w Lublinie.

13 grudnia 1981 – wprowadzenie na obszarze Polski stanu wojennego, aresztowanie i internowanie działaczy opozycji, początek strajków w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet”, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Została zawieszona działalność wszystkich związków zawodowych, organizacji, towarzystw naukowych i społeczno-kulturalnych oraz większości czasopism i gazet (poza „Sztandarem Ludu”).

14 grudnia 1981do strajku dołączają kolejne zakłady: Fabryka Samochodów Ciężarowych, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, Lubelskie Fabryki Wag. Rozpoczyna się strajk okupacyjny rektoratu, Wydziału Chemii, biblioteki i jednego z akademików UMCS.

15/16 grudnia 1981 – pacyfikacja strajku w WSK Świdnik.

16/17 grudnia 1981 – pacyfikacja strajku w Fabryce Samochodów Ciężarowych.

17 grudnia 1981 – koniec strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów.

24 grudnia 1981 – zawieszenie godziny milicyjnej.

31 grudnia 1981 – zawieszenie po raz drugi godziny milicyjnej.

4 stycznia 1982 – rozpoczęła się nauka w szkołach podstawowych i średnich.

8 stycznia 1982 – wznowiły działalność kina, muzea, filharmonia, teatr muzyczny i Lubelski Dom Kultury.

18 stycznia 1982 – rozpoczęły się zajęcia na Akademii Medycznej.

25 stycznia 1982 – wznowiła pracę lubelska rozgłośnia Polskiego Radia. Wznowiono zajęcia dydaktyczne na Akademii Rolniczej i Politechnice Lubelskiej.

27 stycznia 1982 – rozpoczęły się zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

8 lutego 1982 – wznowiono zajęcia dydaktyczne ze studentami na UMCS-ie.

Luty 1982 – początek bojkotu oficjalnych gazet każdego trzynastego dnia miesiąca i spacerów po mieście w porze nadawania głównego wydania „Dziennika Telewizyjnego” między trzynastym a szesnastym dniem miesiąca, oraz wygaszanie o godzinie 21. na piętnaście minut świateł w domach.

24 lutego 1982 – wznowiono wydawanie „Kuriera Lubelskiego”.

29–30 kwietnia 1982 – z lubelskiego ośrodka dla internowanych zwolniono 61 osób, a wiele osób otrzymało przepustki. Zwolnieni z internowania mają prawo powrotu do poprzednich zakładów pracy.

3 maja 1982 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 maja na placu Litewskim, starcia ze służbami bezpieczeństwa. Próby demonstracji w rejonie ulicy Królewskiej, głównie z udziałem młodzieży szkolnej i studenckiej.

4 maja 1982 – przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obrony Tadeusz Wilk wprowadza do odwołania godzinę milicyjną od 22 do 5 rano, zakazuje używania prywatnych pojazdów samochodowych, zawiesza działalność kin, teatrów, odwołuje imprezy kulturalne i sportowe, cofa przepustki dla internowanych, zawiesza naukę w II LO im. Jana Zamoyskiego. Zostają wyłączone miejskie połączenia telefoniczne. W godzinach wieczornych na placu Litewskim odbywa się demonstracja antyrządowa; siły porządkowe zatrzymują około 200 osób.

21 maja 1982 – decyzją ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki zostaje odwołany rektor UMCS prof. Tadeusz Baszyński. Dwudziestego czwartego maja na jego miejsce mianowano prof. Józefa Szymańskiego.

17 czerwca 1982 – przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obrony znosi godzinę milicyjną w mieście, a także uchyla zakaz organizacji masowych imprez kulturalnych i sportowych.

1–3 maja 1983 – na głównych ulicach Lublina i miasteczka akademickiego pojawiają się ulotki, a na terenie zakładów pracy antykomunistyczne napisy. Po uroczystościach majowych zatrzymano 159 osób, 94 osoby postawiono przed kolegium ds. wykroczeń. Po wieczornym nabożeństwie 3 maja przed archikatedrą przerwano demonstrację przy użyciu wody i gumowych pałek.

22 lipca 1983 – zniesienie stanu wojennego.

 

 

Zdjęcia

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe