Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą Bożą” Jeremiasz (Hieronim) Drexelius (1630)

W roku 1630 z Oficyny Pawła Konrada wyszedł najstarszy polski druk lubelski: Słonecznik albo porownanie woli Ludzkiey z wola Boża. Ktore Piaćia kśiag Lácinskim ięzykiem opisał W. Oćiec Ieremiasz Drexelius Societatis Iesu. A na Polską mowe przetłumaczył/ y do druku podał Vrbanvs V a l l i s t i u s   d e   S t a r I  L a s W Lublinie, W Drukárni Páwłá Konradá Roku Páńskiego M.DC.XXX. Na następnej stronie umieszczona jest dedykacja: Naiasnieyszey Annie Katharzynie Polskiey y szwedzkiey krolewnie, Swey Miłośćiwey – łaski Bożey y Zdrowia.

 

Karta tytułowa Słonecznika J. Drexeliusa
Karta tytułowa Słonecznika J. Drexeliusa (Autor: Derxelius, Jeremiasz)

Spis treści

[RozwińZwiń]

 

Opis Słonecznik albo porownanie woli Ludzkiey z wola BożaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tak opisał ten druk Paweł Gdula:

Tekst dzieła cały drukowany gotykiem, na marginesach antykwą. Karta tytułowa antykwą z wyjątkiem wiersza: „A na polską mowę...”, który jest urozmaicony gotykiem. Gotyk w tekście niezbyt wyraźny. Książka składa się z 5 części, każda zakończona szablonową ilustracją. Egzemplarz znajdujący się w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, oprawiony razem z różnymi starodrukami wileńskimi w tzw. klocek, ma defekt: brak kilku kart końcowych; te zostały dopisane ręcznie (8˚, s. 344 + dop. 4)1.

Autorem „Słonecznika” jest jezuita Jeremiasz (Hieronim) Drexelius (1581–1638), wybitny niemiecki kaznodzieja i pisarz ascetyczny. Napisał około 30 dzieł religijno – ascetycznych, wśród których jest też przetłumaczony na język polski „Słonecznik”. W Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego znajdują się dwa egzemplarze „Słonecznika” (jeden defekt i jeden egzemplarz kompletny).

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gdula P., Drukarstwo lubelskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. VIII, 1957.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia P. Gdula, Drukarstwo lubelskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. VIII, 1957, s. 50.