Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sławomir Jacek Żurek

Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL.

Sławomir Jacek Żurek - fotografia świadka historii
Sławomir Jacek Żurek - fotografia świadka historii (Autor: Majdanik, Joanna)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Sławomir Jacek Żurek urodził się w 1967 r. w Lublinie.

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W 1991 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej KUL  na podstawie pracy: Świat żydowski w twórczości Henryka Grynberga (prowadzący prof. dr  hab. Stefan Sawicki, recenzent dr Władysław Panas).

W latach 1993–1997 odbył studia doktorskie w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł doktora na podstawie  pracy: Synowie światła - synowie ciemności. Sakralne motywy żydowskie w poezji Arnolda Słuckiego (promotor: prof. Wiesław Paweł  Szymański, recenzenci: prof. Jan Błoński dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska).

W 2006 r. zdobył tytuł  naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historii literatury polskiej na podstawie książki: Synowie księżyca  Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, 313 s.(recenzenci: prof. Jan Doktór, prof. Wojciech Ligęza, prof. Anna Sobolewska).

Od 2007 r. profesor nadzwyczajny KUL. Obecnie prowadzi zajęcia na KUL poświęcone literaturze polsko-żydowskiej: konwersatorium „W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX wieku”. Promotor  prac magisterskich poświęconych twórcom literatury polsko-żydowskiej m.in. Irit Amiel, Henrykowi Grynbergowi, Violi Wein, Bogdanowi Wojdowskiemu.

Od 2010 r. profesor zwyczajny.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich.
Członkostwo w Towarzystwie im.Adama Mickiewicza.
Członkostwo w Towarzystwie Naukowym  KUL.
Członkostwo w Komisji  Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.


 
 
 
 
 
 
Przygotowała Emilia Kalwińska

ZainteresowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


dydaktyka literatury i języka polskiego, historia literatury polskiej, teologia judaistyczna, teoria kultury, edytorstwo, historia czasopiśmiennictwa, ekumenizm oraz dialog chrześcijańsko-żydowski; angielski [1].

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] http://www.kul.pl/pracownia-literatury-polsko-zydowskiej,1745.html, dostęp 09.02.2012.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Przeczytaj Bibliografia dr. hab. Sławomira Jacka Żurka

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe