Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Scena Młodych – Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów – Młody Teatr

Scena Młodych – Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów – Młody Teatr (pierwotnie Miejska Scena Amatora) jest corocznym przeglądem amatorskiego ruchu artystycznego dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa lubelskiego. Działa od 1978 roku i ma charakter konkursu.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Idea festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jego inicjatorką była Ewa Miklasińska, ówczesna dyrektor Lubelskiego Domu Kultury. Obecnie przygotowanie „Sceny Młodych” leży w gestii Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie.

Organizatorzy przeglądu jako cele stawiają przed sobą: prezentację i popularyzację dorobku młodzieżowych zespołów i solistów; wymianę doświadczeń metodycznych osób pracujących z zespołami amatorskimi, integrację amatorskich środowisk artystycznych oraz inspirację do poszukiwań repertuarowych i wykonawczych. Ponadto nagradzanie najciekawszych dokonań artystycznych.

W przeglądzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły młodzieżowego ruchu amatorskiego działające w placówkach kultury, oświatowych, wychowawczych.
Przegląd odbywa się w kwietniu, a oficjalne wręczenie nagród, któremu towarzyszy koncert laureatów, w czerwcu. Nagrody przyznawane są w dwu kategoriach wiekowych – młodzieżowej (gimnazja i szkoły średnie) oraz dziecięcej (szkoły podstawowe). Przewidziane są też wyróżnienia zespołowe, indywidualne aktorskie i za reżyserię.
Do trzyosobowego jury powoływani są aktorzy lubelskich teatrów, instruktorzy teatralni, recenzenci. Zazwyczaj mają do ocenienia około trzydziestu propozycji.

Scena MłodychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Organizatorzy przeglądu zapewniają profesjonalny sprzęt i obsługę podczas przeglądu oraz pomoc organizacyjną w prezentacji przygotowanego programu, rozszerzając swoją ofertę poza okres jego trwania. Instruktorzy teatralni i nauczyciele prowadzący zespoły sceniczne są zapraszani do skorzystania z oferty Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej pt. „Scena Młodych”.
Oto, jak Bożena Robakowska zwraca się do amatorskich zespołów teatralnych: „W SCEK znajduje się profesjonalna scena, na którą zapraszamy szkolne zespoły teatralne. Dajemy Państwu możliwość odbycia prób generalnych, a następnie premierowego występu na Scenie Młodych. W czasie prób profesjonalną pomocą służą: Bożena Robakowska, aktorka, oraz Tomasz Daszczuk, aktor, pedagog teatru. Pomożemy Państwu przenieść spektakl z sali gimnastycznej, do miejsca, w którym są autentyczne warunki teatralne (scena, światło, dźwięk). Młodzież będzie miała okazję zagrać w «prawdziwym teatrze», a pedagodzy prowadzący zespoły dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy związanych z «postawieniem spektaklu». «Scena Młodych» działa w każdy czwartek, wystarczy skontaktować się z naszym biurem, żeby zamówić termin próby i występu. Służymy Państwu, oraz dzieciom i młodzieży, swoim wieloletnim doświadczeniem”.

Wiele z osób grających w przedstawieniach wybiera się do szkół teatralnych i w trakcie przeglądu może otrzymać cenne uwagi i porady.

Zdarza się tak, że laureaci „Sceny Młodych” sami zaczynają organizować swój przegląd teatralny. Najlepszym tego przykładem jest Oksymoron z I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, który po sukcesach odniesionych w Lublinie powołał imprezę teatralną „Maska”.
 

Opracowała Magdalena Jankowska
Redakcja: Monika Śliwińska