Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rzemiosło na Lubelszczyźnie - bibliografia

Rzemiosło na Lubelszczyźnie - wybór publikacji

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wydawnictwa zwarteBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bartosiewicz T. Powróćmy do korzeni: dokumentacja twórców kultury lokalnej gminy Konstantynów, Konstantynów 2010
Basista K., Petera J., Ludowe plecionkarstwo Lubelszczyzny, Lublin 1966
Fryś-Pietraszkowa E., Ośrodek garncarski w Łążku Ordynackim na tle ceramiki malowanej w Polsce, Wrocław 1973.
Gauda A (red.), Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura Ludowa. Lublin 2001
Gorczyca K, Szokaluk-Gorczyca A., Roztoczańskie kamienie pamięci: ludowe kamieniarstwo józefowskie, Lublin 2014
Iskrzycka I, Z dziejów rzemiosła Lubelszczyzny, Lublin 1966
Jóźwik J., Rękodzieło w gminie Wojcieszków, Wojcieszków 2008
Koszałka S. Rzemiosło ordynacji zamoyskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Praca magisterska.
Kościński M., Z gliny ulepione. Dzieje krasnobrodzkiego garncarstwa, Lublin 2004.
Latos Z., Garncarstwo i inne rodzaje rzemiosł oraz handel w Urzędowie od XVI do XX wieku, Kraśnik 2010
Maciejewska - Marcinkowska H., Kluczwajd K. (red) Zegary i zegarmistrzostwo w Polsce. Toruń 2005
Matusek M., Ludowe tkactwo lubelskie, Lublin 1963
Niewiadomski D. Stowarzyszenie twórców ludowych 1968-2008, Lublin 2008
Optołowicz J., Przemysł ludowy  Lubelszczyzny w XIX i XX w., Lublin 1952.
Reinfuss R., Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955.
Reinfuss R., Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1983.
Reinfuss R., Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954.
Reinfuss R., Meblarstwo ludowe w Polsce,Wrocław-Warszawa-Kraków 1977.
Rzemiosło polskie – monografia, (praca zbiorowa), Bydgoszcz 2013
Seweryn T, Technicy i wynalazcy ludowi, 1961.
Skuza Z. A., Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.
Wrębiak C., Tkanina podlaska, Biała Podlaska 1981.

ArtykułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

A.Cz. Sułkowski Józef [w:] Słownik twórców ludowych, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. III, nr 3 (8)/1988, s. 59
AS, RW, Jan Gajewski, Janina Trociuk, Słownik twórców ludowych, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. III, nr 2 (7)/1988, s. 59
Bender, R, Rzemiosło w Lubelskim w XIX wieku, “Roczniki Humanistyczne, t. 21, 1973, s. 295 - 312
Cieśla-Reinfussowa Z., Siwaki w Białej Podlaskiej, „Polska Sztuka Ludowa” 1954, nr 5, s. 273-295.
Delimat T.,Garncarstwo ludowe w województwie lubelskim, „Prace i Materiały Etnograficzne", 1961, cz. 1, s. 29-138.
DERF, Czas pracy, zabawy i… refleksji, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 1 (44)/2000, s. 40
DERF., Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie – Urzędów '97, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. XIII, nr 1 (38)/1998, s. 29
Dudzik T., Pasja twórcza sposobem na życie, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XIV, Nr 3-4 (43)/1999, s. 96
Fryś-Pietraszkowa E., Garncarstwo ludowe Lubelszczyzny, „Polska Sztuka Ludowa” 1957, nr 1, s. 37-41.
Fryś-Pietraszkowa E., Ludowe kufry okuwane, „Polska Sztuka Ludowa” 1959, nr 1/2, s. 46-53.
Fryś-Pietraszkowa E., Mazerowane kufry podlaskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1961, nr 3, s. 165-170.
Fryś-Pietraszkowa E., Meble Józefa Gibuły, „Polska Sztuka Ludowa” 1961, nr 2, s. 97-100.
Gauda A., Garncarskie toczenie w Urzędowie, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 1 (44)/2000, s. 54
Gauda A., Lubelskie plecionkarstwo, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. III, nr 1 (6)/1988, s. 35-37
Gauda A., Łodzie jednopienne w Polsce, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 4 (47)/2000, s. 33-34
Gauda A., Rogożynowe koszyki,„Twórczość Ludowa” 1995, 4, s. 18-19.
Głowa Z. B., Materiały do mapy ośrodków garncarskich w Polsce, „Polska Sztu­ka Ludowa", 1956, nr 4/5, s. 242-246.
Gołub S., Pawlak J., Pawłowski ośrodek garncarski, „Twórczość Ludowa” 1998, nr 2-3, s. 33-34.
Górak J., Dzwony i dzwonienie, „Twórczość Ludowa” 1996, 2, s. 8-10.
Górak J., Ludowi wynalazcy, „Twórczość Ludowa” 1992, nr 1-2, s. 20-24.
Górak J., Prasy do wyciskania oleju, „Z Zagadnień Kultury Ludowej” 1981, s. 9-49.
Górak J., Z dziejów przemysłu młynarskiego na Zamojszczyźnie, „Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny” 1995, s. 72-87.
Jastrzębski J., Sitarstwo biłgorajskie, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1961, cz. 1, s. 139-214.
Karwicka T., Zdobnictwo tkackie ubiorów i ręczników w płn-wsch Lubelszczyźnie, „Studia i Materiały Lubelskie” t. 2 Etnografia, 1967, s. 7-62.
Kępa E., Garncarstwo ludowe Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa” 1995, nr 1, s. 18-23.
Kseniak M., Miliszkiewicz G., Wiśniewski K., Górecka-Wójcik E., Parada rzemiosł Lublina i Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 4 (47)/2000, s. 29-31
Michałowski C., Uprawa lnu na Lubelszczyźnie w dawnych latach, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. X, nr 2-3 (28)/1995, s. 31-34
Matusek M., Ludowe „dywany” przetykane na Lubelszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa” 1961, nr 3, s. 145-152.
Pawłowicz Eugeniusz, Kiedy trafią do skansenu?, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. I, nr 1/1986, s. 14-15
Powiłańska-Mazur D., Kowalstwo ludowe na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, „Twórczość Ludowa” 1995, nr 2-3, s. 47-53.
Powiłańska - Mazur D., Kowale kuli w Wojciechowie, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 3 (46)/2000, s. 42-43
Powiłańska-Mazur D., Stanisława Baj – mistrzyni pereborów, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XVIII, Nr 3 (55)/2003, s. 28-29
Pękalski M., O sitarstwie i sitarzach biłgorajskich, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1961, cz.1 Lubelskie, s. 215-302.
Przerembski Z. J., Ostatni co „klejnasy” i „barabany” robi, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. XIV, nr 2 (42)/1999, s. 32-33
Przeździecka P., Zdobione „duhy” podlaskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1953, nr 6, s. 377-378.
Reinfuss R., Piece do wypału naczyń w polskim garncarstwie ludowym, „Etnografia Polska” 1960, s. 329-350.
Stefański J., Ignacy Łukasik – konstruktor kołowrotków (1906-1986), „Twórczość Ludowa” 1998, nr 1, s. 28-29.
Stefański j., Olejarnia Jana Kliczki z Motycza k/Lublina, „Twórczość Ludowa” 1997, nr 3, s. 25-26.
Stefański J., Powrozy Tadeusza Krawczyka z Frampola, „Twórczość Ludowa” 1997, nr 2, s. 38-39.
Stefański J., Pokazy ginących zawodów i umiejętności, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. XII, nr 4 (37)/1997, s. 37-38
Stefański J., Tracz – zawód pachnący żywicą, „Twórczość Ludowa” 1994, 3-4, s. 45-47.
Stefański J., Wyroby bednarskie Józefa Myszaka, „Twórczość Ludowa” 1998, 2-3, s. 32.
Szabluk L., Jak to ze lnem było... Przekaz Malowej Góry na Lubelszczyźnie, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XVIII, Nr 1-2 (54)/2003, s. 33-36
Szykuła A., XIX-wieczne warsztaty garncarskie w Łabuńkach i Barchaczowie koło Zamościa, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XXIV, Nr 1-2 (67)/2009, s. 22-23
Trzewik M., Z historii garncarstwa w Pawłowie, „Biuletyn Informacyjny STL” 1986, nr 31, s. 13-16.
Wediuk A., O suce biłgorajskiej, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. IX, nr 3-4 (26)/1994, s. 23-24
Weremczuk Stanisław, Kowalskie wesele, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. II, nr 4 (5)/1987, s. 10-12
Widerman K., Introligatorstwo, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. V, nr 1 (14)/1990, s. 36-37
Widerman Krystyna, Ludwisarstwo, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. II, nr 1 (2)/1987, s. 11-12
Widerman Krystyna, Plecionkarstwo, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. IV, nr 4 (13)/1989, s. 13-15
Widerman Krystyna, Powozownictwo, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. II, nr 4 (5)/1987, s. 39-40
Krystyna Widerman, Powozownictwo, cz. II, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. III, nr 1 (6)/1988, s. 39-40
Krystyna Widerman, Rymarstwo, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. III, nr 2 (7)/1988, s. 52-53
Widerman Krystyna, Tylko kując zostaje się kowalem, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. II, nr 3 (4)/1987, s. 25-26
Wojtan A., Garncarze z Urzędowa, „Twórczość Ludowa” 1997, 1, s. 23-24.
Wójcik M., Wielkie kucie w Wojciechowie, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 2 (45)/2000, s. 40-44,
Wrębiak C., Meble ludowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lublinie, „Studia i Materiały Lubelskie” 1972, t. 6, s. 263-295.
Wrębiak C., Czesław Sarnacki – plecionkarz z Dołhobród, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XV, Nr 2 (45)/2000, s. 29-33

Strony internetoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

a). Hasła dostępne w portalu Leksykon Lublin
 

Garncarstwo

Konwisarstwo
Kowalstwo
Tkactwo
Plecionkarstwo

Rzemiosło artystyczne w lubelskiej dzielnicy żydowskiej
Sitarstwo


Historia lubelskich zakładów fotograficznych do 1939 roku

Historia żydowskich drukarni w Lublinie
Historia polskich drukarni w Lublinie w XX wieku

b). Inne strony

Mierzecki Henryk. Ręka pracująca: 120 tablic fotograficznych


Opracowanie: Ziemowit Karłowicz
Uzupełnienia: Tomasz Czajkowski