Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rynek 6 w Lublinie

W XVI wieku kamienica Rynek 6 należała do rodziny Chociszewskich, stąd zwana jest kamienicą Chociszewską. W I połowie XVII wieku właścicielem budynku był Jerzy Lemko, autor rozprawy O Rzeczypospolitej.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

 
Kamienica usytuowana na rogu ulic Rynek i Grodzkiej.
 
 
Dawny numer policyjny: brak
Numer hipoteczny: 666
Numer przed 1939: Rynek 6
Numer po 1944: Rynek 6
Numer obecny: Rynek 6
 
Rynek 6Kamienica Rynek 6 na mapie Lublina z 1928 roku
Rynek 6Kamienica Rynek 6 na panoramie Lublina z lat 30-tych XX wieku
 

 

Funkcja

Mieszkalna i usługowa

Historia

 

Kamienica została wybudowana w XV wieku, prawdopodobnie w wyniku połączenia dwóch gotyckich domów. Wiadomo, że w 1524 roku należała do rajcy miejskiego Adama Doydzwona, następnie do rodziny Chociszewskich, stąd zwana jest kamienicą Chociszewską. W I połowie XVII wieku właścicielem kamienicy był Jerzy Lemko, autor rozprawy O Rzeczypospolitej oraz wydawca najstarszego lubelskiego kalendarza. Pierwsza przebudowa kamienicy, polegająca na umieszczeniu renesansowej attyki, miała miejsce w połowie XVII wieku. Kolejne przebudowy miały miejsce w XIX wieku, wtedy między innymi nadbudowano trzecie piętro. W okresie dwudziestolecia międzywojennego właścicielem nieruchomości był Abram Gewertz i Fajwel Nudel. Kamienica została zniszczona w czasie II wojny światowej. Budynek został odbudowany w 1954 roku, wtedy przekształcono trzecie piętro, zrekonstruowano attykę oraz ozdobiono budynek sgraffitem.

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1941 rok) [Inspekcja Budowlana, sygn. 4738]

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 3

Żydów - 109

38 43 10 21  

 

Kalendarium

XV wiek – budowa kamienicy Rynek 6;
1506 – kamienica jest własnością kanonika Stefana de Wilczyno;
1546 – kamienica jest własnością Barbary Skarnowskiej;
1609 – kamienica jest własnością Adama Radoszewskiego;
połowa XVII wieku – przebudowa kamienicy, nadbudowa renesansowej attyki;
1644 – kamienica jest własnoscią ks. Alberta Rejnińskiego;
1675 – kamienica przechodzi w ręce księży świeckich;
1865 – kamienica należy do Skarbu Państwa Polskiego;
1872 – kamienicę nabywa Hersz i Ber Margulies;
II połowa XIX wieku – odnowienie kamienicy;
początek XX wieku – nadbudowa trzeciego piętra;
1938–1939 – częściowy remont;
1954 – odbudowa po zniszczeniach wojennych, uzupełnienie budynku o attykę i dekorację sgraffitową.

Architekt

Nieznany

Styl

Kamienica renesansowa, odbudowana po II wojnie światowej

Opis

Kamienica zlokalizowana jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei Rynku Starego Miasta, na rogu ulic Rynek i Grodzkiej. Budynek ma przedłużenie o charakterze oficyny położonej wzdłuż ulicy Grodzkiej oraz posiada oficynę tylną w zakończeniu parceli.
Kamienica czterokondygnacyjna, zwieńczona attyką. Korpus budynku posiada sień przelotową na osi. Plan nieregularny świadczy o historii budowlanej obiektu.
Fasada czteroosiowa, skośnie oszkarpowana, poszczególne kondygnacje rozdzielone gzymsami. Na osi fasady otwór wjazdowy ozdobiony gotyckim portalem. Zwieńczenie w postaci attyki składającej się z grzebieni o architektonicznych sterczynach. Attyka i elewacja zostały ozdobione sgraffitem.
Parter przekryty sklepieniem kolebkowym i kolebkowo-krzyżowym, na pozostałych piętrach płaskie stropy.

 

Kamienica Rynek 6Kamienica Rynek 6 - dodatkowe informacje techniczne

Kamienica Rynek 6Kamienica Rynek 6 - wzmianki o budynku

 

 
 
Opracowała Joanna Zętar
Redakcja: Monika Śliwińska

Materiały ikonograficzne

 

Fotografie przedwojenne

 

Rysunki, grafiki, malarstwo

 

Literatura

Kurzątkowska A. [red:], Studium historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego Śródmieścia Lublina, Lublin 1969, s. 552–553. 

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe