Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ruch teatralny w Lublinie – miejsca

Miejsca związane z ruchem teatralnym w środowisku studenckim w latach 1965–19901. Sceny, budynki i miejsca teatralne.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Akademicki Teatr UMCS Gong 2, Teatr Provisorium, Grupa Chwilowa, Scena 6Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”
(ul. Nowotki 16, obecnie ul. Radziszewskiego 16)
W sali widowiskowej „Chatki Żaka” (w chwili powstania najnowocześniejszej w mieście) zaczynały działalność znane lubelskie teatry studenckie i alternatywne: Gong 2 (od 1965), a od połowy lat 70. Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium i Scena 6. Odbywały się festiwale: Studencka Wiosna Teatralna i Konfrontacje Młodego Teatru.

Czytaj więcej>>> o Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”
Czytaj więcej>>> o festiwalach teatralnych w Lublinie


Lubelski Dom Kultury
(ul. Pstrowskiego 12, obecnie ul. Peowiaków 12)
Od stycznia 1984 do 31 grudnia 1986 roku siedziba teatrów: Grupa Chwilowa, Scena 6, Teatr Provisorium.


Lubelskie Studio Teatralne
(ul. Grodzka 32/34)
Od stycznia 1987 do 31 maja 1991 roku miejsce działalności teatrów: Grupa Chwilowa, Scena 6, Teatr Provisorium1.

Czytaj więcej>>> o Lubelskim Studiu Teatralnym


Klub Arcus
(ul. Narutowicza 10)
Studencki klub środowiskowy; między innymi miejsce premiery Gdzie postawić przecinek. Obrazki teatru Grupa Chwilowa (1975)2.


Klub Szprycha
(ul. Narutowicza 12)
Miejsce prezentacji programów studenckiego kabaretu Legion Amba; klub mieścił się w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Scena Plastyczna KUL, Teatr Akademicki KUL „Grupa Ubodzy”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce prezentacji przedstawień teatru Scena Plastyczna KUL. Aula na parterze starego budynku uczelni stała się dla Leszka Mądzika miejscem eksperymentów nad aranżacją przestrzeni teatralnej, która w kolejnych spektaklach angażuje widzów na wszystkie chyba możliwe sposoby; odbywał się tu Przegląd Zespołów Artystycznych „Kullages”.

Czytaj więcej>>> o Scenie Plastycznej KUL


Klub KULuary (podziemia budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Miejsce prezentacji spektakli Teatru Akademickiego KUL „Grupa Ubodzy”.

Czytaj więcej>>> o Teatrze Akademickim KUL Grupa „Ubodzy”

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Pałac w Gardzienicach3
Od 1978 roku siedziba Ośrodka Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Czytaj więcej>>> o Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”


Ulica Sławińskiego
Od 18 stycznia 1978 roku dla celów biurowych Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice”4 wykorzystywano pomieszczenie prywatne – była to mansarda w Lublinie udostępniona przez artystkę plastyka Teresę Targońską (siedziba stowarzyszenia mieściła się w Gardzienicach).


Brama Grodzka
Biuro lubelskiego oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej. Organizacja wspomagała „Gardzienice”.

Czytaj więcej>>> o Bramie Grodzkiej w Lublinie


Ulica Grodzka 5a
Od marca 1986 roku siedziba biura Ośrodka Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

 

Opracowała Agnieszka Góra

 

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Kolejną siedzibą tych teatrów (od 1 czerwca 1991 roku) było Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) powstałe w wyniku połączenia Lubelskiego Studia Teatralnego i Lubelskiego Domu Kultury.
2 Grupa występowała wówczas jako Witalis Romeyko.
3 Za: [online] www.gardzienice.art.pl, [dostęp:] 5.11.2013.
4 1 stycznia 1990 roku Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zmienił status prawny. Stowarzyszenie stało się państwową instytucją kultury.

Zdjęcia

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe