Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Roman Doktór (ur. 1953)

Współtwórca i aktor Teatru Akademickiego KUL Grupa „Ubodzy”. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk literatury, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku na KUL.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

EdukacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Roman Doktór urodził się 30 lipca 1953 roku. W latach 1972–1977 był studentem filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas studiów współtworzył Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy” i brał udział w organizacji Kullages.

Działalność teatralnaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W szkole średniej Roman Doktór należał do koła recytatorskiego, interesował się również historią teatru oraz teatrem współczesnym. Do działalności w Teatrze Akademickim KUL Grupa „Ubodzy” został zaproszony przez Mieczysława Abramowicza. Pierwszym przedstawieniem, w którym wziął udział był Kain i Abel (premiera w 1973 roku).
„Metys zaproponował od razu widowisko gotowe Kain i Abel oparte o opowiadanie austriackiego pisarza Alberta Parisa Gütersloha, nie znałem tego opowiadania wcześniej, przeczytałem opowiadanie oryginalne, a potem scenariusz, to mnie zainteresowało. Mieliśmy grać główne role, ja miałem być Kainem, a on miał być Ablem” – mówi Roman Doktór1.
Kolejne spektakle to realizacje zespołowe: Upłaz (1974), oparty o teksty F. Dostojewskiego i wersety z Biblii, oraz Piłat (1975) w oparciu o teksty M. Bułhakowa i wersety Biblii, oraz fragmenty poematów W.B. Yeatsa, M. Reada, C.D. Lewisa, T. Rice’a, T.S. Eliota i niektóre teksty A. Camusa.

Roman Doktór wraz z Grupą „Ubodzy” zrealizował również: ironiczno-satyryczną Wieczerzę i karę (1975) oraz Gromadę (1977) na podstawie powieści L. del Vasto Judasz oraz tekstów T.S. Eliota i F. Dostojewskiego. Po ukończeniu studiów w 1977 roku jeszcze przez rok prowadził grupę.
Jak wspomina Doktór: „profesor Zgorzelski pozwolił mi jeszcze na to, żebym dzielił jakby te dwa pola aktywności: naukową [i teatralną], zresztą przyszedł na spektakl raz, zobaczył, był zszokowany trochę. […] ale niczego mi nie zabraniał, nie sprowadzał mnie ze złej drogi teatralnej na dobrą drogę naukową, pozostawił to tylko samemu sobie wszystko i miał rację, dlatego że ja wiedziałem, że to rok, dwa, to ja mogę się tak pobawić, ale już jak przyjdzie do pisania doktoratu i do poważnego prowadzenia zajęć, przygotowywania się do nich, to już na nocne próby czasu nie będzie, i w którymś momencie rozwiązałem całą grupę, zresztą ludzie też już kończyli studia, udawali się do swoich miast, rozjechali się”2.

KarieraBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1986 roku uzyskał tytuł naukowy doktora, a w 1999 – doktora habilitowanego. W latach 2004–2008 był prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2006 roku jest kierownikiem Katedry Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku. W 2012 roku został mu nadany tytuł naukowy profesora zwyczajnego3. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na epoce oświecenia.


Opracowała Magdalena Kowalska
(na podstawie relacji mówionej Romana Doktóra
zarejestrowanej ramach programu „Historia Mówiona”
realizowanego w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”)
 

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Rozmowa z Romanem Doktórem zarejestrowana 11.05.2013 r. w ramach programu „Historia Mówiona” realizowanego w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.
2 Tamże.
3 [online:] http://pracownik.kul.pl/roman.doktor/kariera [dostęp: 31.07.2013].