Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rok obrzędowy na Lubelszczyźnie

Rok obrzędowy na Lubelszczyźnie jest niezwykle bogaty. Mnogość świąt katolickich zbiega się z rytmem tradycyjnych prac polowych. Ich uważne przestrzeganie gwarantowało nie tylko dobre gospodarzenie, ale także pozwalało na bogobojne życie. W opisach poszczególnych okresów roku obrzędowego znajdują się informacje na temat zwyczajów i obrzędów dorocznych, związanych z rokiem liturgicznym, czyli np. kolędowania czy obrzędów wielkanocnych, jak również opisujące świeckie obrzędy doroczne związane np. ze żniwami, sobótką czy andrzejkami.

 
Obrzędy rodzinne miały niezwykle ważne znaczenie w funkcjonowaniu wielopokoleniowych rodzin na wsi. Do najważniejszych zalicza się przede wszystkim te związane z narodzinami dziecka, zaślubinami oraz ze śmiercią. Od właściwego wypełniania obrzędów związanych z konkretnym wydarzeniem zależała późniejsza pomyślność w życiu nowonarodzonego dziecka, młodej pary czy wreszcie spokój duszy zmarłego.
 

Warto również zwrócić uwagę na funkcje jakie dane obrzędy spełniają.

Z rokiem obrzędowym oraz życiem mieszkańca wsi nierozłącznie powiązana jest bogata w formy plastyka obrzędowa, twórczość ustna i pisemna mieszkańców Lubelskiej wsi.

 


 
Opracowała Ewa Grochowska, Monika Koziołek