Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rodzina Makowskich

Rodzina Makowskich - trzy pokolenia ludzi zasłużonych dla upowszechniania kultury filmowej w Lublinie. Romuald Makowski w 1907 roku założył pierwsze stałe kino w Lublinie - ,,Theatre Optique Parisien" przy ul. Jezuickiej w budynku Teatru Starego. Jego syn, Romuald Makowski (jr) prowadził kino od 1929 roku do późnej jesieni 1939 roku. Pod koniec wojny z narażeniem życia ratował sprzęt projekcyjny przed wywiezieniem do Niemiec, następnie jako pierwszy uruchomił kino po wojnie i kierował nim przez pewien czas, aż do chwili jego upaństwowienia. Mieczysław Makowski, syn Romualda juniora, także poświęcił większość życia kinu - przez ponad 30 lat pracował w Wojewódzkim Zarządzie Kin. Kino stworzone przez Makowskich, zmieniając wielokrotnie nazwy, istniało - z przerwami - do 1981 roku.