Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie - bibliografia

Bibliografia zawiera wykaz pozycji związanych z tematyką pszczelarstwa na Lubelszczyźnie. Utworzona została na potrzeby projektu: "Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia - Rzeczpospolita Pszczelarska". 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wydawnictwa tradycyjneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bojarczuk Czesław, Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków wczesnych, Końskowola 1983.
 
Bornus Leon, Miód pszczeli od producenta do konsumenta, Lublin 1986.
 
Bornus Leon, Układ pożytków w Polsce w 1950-1955 a rejonizacja w produkcji pszczelej, Warszawa 1957.
 
Bonrus Leon, Z badań nad pszczelnictwem w Polsce, Warszawa 1955.
 
Bornus Leon, Z historii Instytutu Pszczelarskiego, Lublin – Skierniewice – Puławy 1993.
 
Demianowicz Antoni, Stan zdrowotny pasiek w województwie lubelskim, Warszawa 1936.
 
Drugi Krajowy Zjazd Naukowy Pszczelarzy, Końskowola 1980.
 
Gromisz Michał, O stanie krajowej hodowli pszczół i kierunkach jej rozwoju, Skierniewice 1995.
 
Gromisz Michał, Maksymiuk W., Gospodarka w ulach wielokorpusowych i im podobnych, Grabanów 1996.
 
Gromisz Michał, Maksymiuk W., O ulu Lewickiego i ulach warszawskich oraz ich wykorzystaniu, Grabanów 1996.
 
Jabłoński Bolesław, Ogródek pszczelarski, Puławy 1993.
 
Jasiński Stanisław, Jakim powinien być miód, Lublin 1933.
 
Jasiński Stanisław, Łatwy sposób budowy taniego ula ze słomy, Lublin 1929.
 
Jasiński Stanisław, Miód i wosk, Warszawa 1935.
 
Jasiński Stanisław, Ul Dadana słomiany, Warszawa 1935.
 
Karłowicz Leon, Bartnictwo i pszczelarstwo na ziemi lubelskiej, Lublin 2000.
 
Karłowicz Leon, Nad  rzeką na pagórku, Lublin 1995.
 
Karłowicz Leon, Z dziejów oświaty pszczelarskiej w Polsce, Lublin 1993.
 
Karłowicz Leon, Kamiński Adam, Państwowe Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli w latach 1945-1980, Pszczela Wola 1980.
 
Kirkor Stanisław, Stan epizootiologiczny pszczelnictwa, Lublin 1948.
 
Kostecki R., Higiena i prowadzenie pasiek, Puławy 1968.
 
Królikowski J., Najstarsza polska książka o pszczelnictwie, Zamość 1920.
 
Książeczka udziałowa członka Związku Pszczelarzy, Lublin, b.r. 
 
Księga pamiątkowa 50 lat Technikum Pszczelarskiego, Pszczela Wola 1995.
 
Maksymiuk Walerian, Obserwacje i notatki pszczelarskie, Grabanów 1986.
 
Maksymiuk Walerian, Przyrodnicze podstawy produkcji pasiecznej Polski środkowo-wschodniej, Grabanów 1986.
 
Państwowe Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, Informator.
 
Różyński Stanisław, 40-lecie Pasieki Zarodowej WODR w Końskowoli 1958-1998, Końskowola 1998.
 
Surdacki Stanisław, Badania nad zmiennością zawartości wosku w plastrze pszczelim, Lublin 1954.
 
Surdacki Stanisław, Zasięg i rozmieszczenie geograficzne pszczół rodzaju Apis L., Lublin 1973.
 
Wawryn Tadeusz, Pszczelarstwo, Warszawa 1960.
 
Wawryn Tadeusz, Wiadomości z rolnictwa – pszczelarstwo, Warszawa 1969.
 
Wojtacki Mieczysław, Domowe wypieki miodowe, Końskowola 1985.

Pozycje dostępne onlineBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adamowski Jan, Każdy pszczelarz ma diabła [w:] Diabeł w przekazach ludowych z Lubelszczyzny, "Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. XXIII, nr 3-4 (66)/2008  s. 35.
[Dostępne w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=29301].[Dostęp: 04.10.2016].
 
Lasota Piotr, Wierzenia o pszczołach w tradycji ludowej Lubelszczyzny.
 
Wołowik Piotr, Miód dobry na wszystko, [w:] "Twórczosć Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. IV, nr 3 (12)/1989.
[Dostępne w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=29766]. [Dostęp: 04.10.2016]. 
 
Wołowik Piotr, Kit pszczeli, [w:] "Twórczosć Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. IV, nr 4 (13)/1989, s. 52-53.
[Dostępne w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=29764]. [Dostęp: 04.10.2016]. 
 
Żuk Monika, Miód w polskiej kulturze ludowej, [w:] "Twórczosć Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" R. XI, nr 4 (33)/1996, s. 4-8.
[Dostępne w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=29391].[Dostęp: 04.10.2016].
 

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe