Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przewodniki po Lublinie

Artykuł przedstawia przewodniki po Lublinie według kolejności ich wydania.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Obraz miasta Lublina, Seweryn Zenon Sierpiński, (1839, 1843)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Najstarszym przewodnikiem po Lublinie był wydany w 1839 roku Obraz miasta Lublina, pióra Seweryna Zenona Sierpińskiego. Przewodnik ten opublikowano w Warszawie w drukarni Maxymiliana Chmielewskiego przy ul. Senatorskiej 463. Cieszył się dużym powodzeniem i w 1843 roku ukazało się jego drugie wydanie pt. Historyczny obraz miasta Lublina. Tę książkę również wydano w Warszawie – w drukarni J. Dietricha przy ul. Krakowskie Przedmieście 385.

Opis Lublina jako przewodnik dla zwiedzających miasto, Władysław Kornel Zieliński, (1876)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Było to kolejne wydawnictwo o charakterze przewodnikowym, które zostało wydane wraz z planem miasta przez Władysława Kornela Zielińskiego w 1876 roku. Przewodnik ukazał się nakładem Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, a drukowany był w zakładzie W. Kossakowskiego w Lublinie.

Monografia Lublina. Tom I. Dzieje miasta Lublina Władysław Kornel Zieliński (1876)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W roku 1878 Władysław Kornel Zieliński publikuje Monografię Lublina. Tom I. Dzieje miasta Lublina. Książka została wydrukowana w Drukarni J. Herszenhorna i M. Sznajdermessera w Lublinie przy ul. Podzamcze 547. Litografie wykonano w drukarni Władysława Czempińskiego w Lublinie.

Ilustrowany Przewodnik po Lublinie M.A.R [Maria Antonina hr. Ronikierowa] (1901)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W roku 1901 ukazał się Ilustrowany Przewodnik po Lublinie, ułożony przez M.A.R., czyli Marię Antoninę hr. Ronikierową. Drukowany w Warszawie, przy ul. Złotej 3 w drukarni G. Paprockiego. Skład główny książki znajdował się w Lublinie w Księgarni Raczkowskiego. Przewodnik powstał m.in z materiałów przygotownych przez Hieronima Łopacińskiego. Umieszczono w nim wiele fotografii, w tym dotąd niepublikowanych. Był to pierwszy przewodnik oparty na naukowych podstawach.

Monografia Lublina Alfred Pomian Kobierzycki (1901)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Również w 1901 roku ukazała się Monografia Lublina Alfreda Pomian Kobierzyckiego. Skład główny w Księgarni Wiktora Kiessewetera p.f.m. Arct, drukowana w Sosnowcu w drukarni M. Szerszewskiego. Monografia była bogato zdobiona fotografiami, zawierała wiele tekstów przepisanych bez żadnych zmian z przewodnika Władysława Kornela Zielińskiego i bez powoływania się na ich autora.

Przewodnik po Lublinie i jego okolicach Witold Cholewiński (1901)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1901 roku wydana została w Warszawie nakładem autora broszura Witolda Cholewińskiego.:Przewodnik po Lublinie i jego okolicach. Druk został wykonany w Drukarni P. Laskawera i W. Babickiego. Przewodnik ten był wznawiany w 1922 roku (druk: Lublin Drukarnia  Paszkowski – Dżał) oraz w 1929 roku. Trzecie najobszerniejsze wydanie, obejmujące 66 stron, ukazało się w Lublinie nakładem Księgarni W.J. Cholewińskich i zostało wydrukowane w  Drukarnii Udziałowej, przy Placu Litewskim 1 w Lublinie.

Jak zwiedzić w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina, Tadeusz Ciświcki (1908)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1908 roku z okazji otwarcia Wystawy Higienicznej w Lublinie wydana została praca Tadeusza Ciświckiego pt. Jak zwiedzić w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina. (druk: B. Drue,  Lublin). Ten sam autor wydał w 1917 roku nowy przewodnik, Najważniejsze pamiątki Lublina na podstawie nowych źródeł, drukowany w Lublinie w drukarni St. Dżała.

Ilustrowany przewodnik po LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Opracowany przez ks. dr Ludwika Zalewskiego (dział historyczny) oraz dr Stefana Wojciechowskiego i arch. Jerzego Siennickiego (dział zabytkowy). W 1931 roku ukazał się Ilustrowany przewodnik po Lublinie wydany przez PTTK z zasiłkiem Ministerstwa Robót Publicznych, drukowany w Lublinie w Drukarni Państwowej. Był to pierwszy nowoczesny przewodnik wydany w wygodnym dla turystów formacie, liczący 133 strony.

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe