Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przewodnik po Lublinie – lubelskie szlaki edukacyjne

Szlaki edukacyjne obejmujące najważniejsze miejsca związane z dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Przewodniki po Lublinie na stronie Przewodniki Teatru NN dzięki, którym można zwiedzić Lublin śladami renesansu lubelskiego, przejść po miejscach ważnych dla lubelskiej społeczności żydowskiej, albo zapoznać się z miejscami opisanymi w Poemacie o mieście Lublinie Józefa Czechowicza.

Wybierz trasę która najbardziej Cię interesuje i odkryj historię miejsc, obok których przechodzisz codziennie.