Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przemysł spożywczy w Lublinie i na Lubelszczyźnie

Lublin i jego okolice od wieków słynęły z doskonałych ziem, dzięki którym rozwijano uprawy i produkcję żywności. Już w XVI tereny te stały się miejscem intensywnej produkcji zboża, wysyłanego potem w wielkich ilościach za granicę.

W Lublinie koncentrowała się nie tylko produkcja, ale i przetwórstwo żywności. Podstawową rolę w tej gałęzi przemysłu odegrały młyny, gdzie mielono ziarno na mąkę do produkcji chleba. Przetwórstwo mięsa czyli rzeźnia miejska, również odegrała swoją rolę w historii miasta. Słynna cukrownia „Lublin” należy już dzisiaj do przeszłości, zaś reprezentowane obecnie przez "Perłę" browary lubelskie są najbardziej znanymi lublinianom zakładami przemysłowymi służącymi przetwórstwu żywności.