Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przemysł mineralny w Lublinie

Historia lubelskiego przemysłu mineralnego to historia zakładów i miejsc związanych z produkcja materiałów budowlanych. Wiele budowli wznoszono w Lublinie z kamienia, jaki wydobywano na miejscu, tu również wypalano cegłę.

Jeszcze niedawno liczne cegielnie były stałym elementem panoramy miasta. Wraz z rewolucją przemysłową pojawiło się zapotrzebowanie na beton i nowy ogniotrwały materiał- eternit, o którego szkodliwym oddziaływaniu na człowieka jeszcze wówczas nie wiedziano. W Lublinie funkcjonowało wiele zakładów produkujących różne materiały budowlane, w tym pierwsza na tym terenie cementownia i fabryka eternitu braci Rylskich.