Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przemysł metalowy w Lublinie

Mianem tym określa się przemysł służący produkcji metali, ich obróbki i wytwarzaniu z nich gotowych produktów. Lubelszczyzna nie jest regionem szczodrze obdarzonym w bogactwa naturalne, na bazie których mogłaby się rozwijać ta gałąź przemysłu, nie było tu nigdy hut ani kopalń.

Dopiero w XIX w. Lublin zasłynął jako jeden z mniejszych, aczkolwiek ważnych ośrodków przemysłowych Królestwa Polskiego. Tę funkcje pełnił do niedawna, a przemysł metalowy był jednym z kilku rodzajów gospodarki przemysłowej, jakie rozwijały się w Lublinie. Do najważniejszych zakładów metalowych tego okresu zaliczają się przede wszystkim: Lubelska Fabryka Samolotów, Zakłady Plage & Laśkiewicz oraz fabryki maszyn i narządzi rolniczych- M. Wolskiego oraz W. Moritza.