Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przekazy o zachowaniach magicznych - Kreślenie poświęconą kością

A jak oświecili mięso z kością, to w razie jak sie późnij komuś jakieś wrzody robili tam na plecach, czy na rękach, czy na nogach, to te kość brali święcone i kreślili, że, to miało ginąć potem.
BR, Kolonia Żyrzyn, 1987


Kiedyś też sie robili takie, guzy po syjach. Ja tego nie miałam ale jile ludzi miało. To tyś sie kreśliło temy kościamy.
ZK, Kolonia Żyrzyn. 1987